Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pracovní právo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-PRAP-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-PRAP-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U65C5301 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-PRAP-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U65C5301
Garant předmětu:
Kateřina Demová
Přednášející:
Kateřina Demová
Cvičící:
Kateřina Demová
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Pracovněprávní vztahy - vznik, změna a zánik, odpovědnost zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance, kolektivní vyjednávání.

Požadavky:

Student vykonává zkoušku formou písemného prakticky zaměřeného testu, který prověří jeho znalosti a dovednosti. Písemný test je v rozsahu přednášek a povinné literatury. Zkouška je vykonávána kontaktním způsobem, příp. přes příslušné aplikace informačního systému, pokud nebude možné vykonat zkoušku kontaktně.

Osnova přednášek:

1.Předmět pracovního práva, prameny právní úpravy,

pracovněprávní vztahy a pracovněprávní skutečnosti

2.Vznik a změny pracovního poměru

3.Skončení pracovního poměru I

4.Skončení pracovního poměru II

5. Pracovní doba, doba odpočinku, dovolená

6.Odměňování zaměstnanců

7.Překážky v práci

8.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

9.Bezpečnost a zdraví při práci, péče o zaměstnance

10.Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců, rovné

zacházení a zákaz diskriminace

11.Odpovědnost zaměstnavatele za újmu

12.Odpovědnost zaměstnance za újmu

13.Kontrolní činnost, nelegální zaměstnávání

14.Kolektivní pracovní právo

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět uvádí do problematiky pracovního práva a pracovněprávních vztahů. Studenti se seznámí se zásadami vzniku, změn a skončení základních pracovněprávních vztahů a dalšími aspekty, které jsou zásadní pro jejich roli zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců (manažerů) nebo zaměstnavatelů (podnikatelů).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů

•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších

předpisů (vybraná ustanovení)

•Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních

prostředcích ochrany před diskriminací, ve znění

pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)

Doporučená literatura:

•PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. Praha: C.H.Beck, 2021. ISBN

978-80-7400-853-5.

•VYSOKAJOVÁ, M. Pracovní právo. 2. vyd. Praha: Vysoká škola

finanční a správní, 2021. ISBN 978-80-7408-230-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:104

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
104
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743919205.html