Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technologie pro Smart Cities

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G77C0004 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Předmět Technologie pro smart cities seznamuje studenty s průřezovou problematikou tzv. chytrých měst a zasazuje ji do souvislostí technologického, sociálního a ekonomického vývoje společnosti.

Požadavky:

Schopnost studia zahraničních zdrojů.

Základní přehled o geografických reáliích.

Znalost principů Smart City a souvsejícíích témat.

Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část je založena na materiálech poskytnutých během přednášek, jedná se o test s otevřenými otázkami, celkem 20 otázek po 5 bodech. Maximum tedy 100 bodů, přičemž pro úspěšné zvládnutí této části je třeba získat nejméně 60 bodů.

Ústní část zkoušky dále rozebírá a upřesňuje odpovědi na otázky z testu.

Osnova přednášek:

1) Historické souvislosti konceptu Smart City

2) Udržitelný rozvoj

3) Udržitelná městská mobilita

4) Internet věcí

5) Průmysl 4.0 I.

6) Průmysl 4.0 II.

7) Chytré budovy

8) BIM ve správě budov

9) Chytré zemědělství

10) Dopravní a technická infrastruktura

11) Participace

12) Tématické přesahy

13) Role Smart City v rozvoji města

14) Exkurze/Účast na konferenci

Osnova cvičení:

---

Cíle studia:

Absolvování předmětu umožní kompetentně participaci na přípravě projektů Smart City v různých rolích - plánovací, participační, zadávací i kontrolní.

Studijní materiály:

1) Smart City Magazine

www.scmagazine.cz (comfortable and useful overview of discourse)

2) Formal/official methodology, indicators

https://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99-756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf

3) Strategic plan - the analytical part (Praha)

http://www.iprpraha.cz/clanek/1463/analyticka-cast

4) Strategic plan - proposal part

http://www.iprpraha.cz/clanek/1464/navrhova-cast

5) Economic sustainability (Prague)

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/SP/Ekonomicka_analyza_str_planu_digital.pdf

6) Smart City Wien

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/

7) Other documents (Strategic plan - Prague)

http://www.iprpraha.cz/clanek/1401/dokumenty-ke-stazeni

8) government regional development strategy

http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf

9) Methodology - strategic planning in the public sector

https://www.mmr.cz/getmedia/4ebb3cc7-6f5c-4f37-ad1f-97054a212483/metodika-pripravy-verejnych-strategii_listopad-2012.pdf

10) Smart City Brno

http://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/rada-mesta-brna/komise-rady-mesta-brna/smart-city-brno/

Movies:

11) Jan Gehl: Cities for people (!)

https://www.youtube.com/watch?v=KL_RYm8zs28

12) Jan Gehl in Prague

https://www.youtube.com/watch?v=RFpgFcxPl_I

Other sources of information

13) https://www.zdravamesta.cz/index.shtml

14) http://urbanadapt.cz/cs

15) http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

16) http://www.smart-cities.eu/

17) http://www.smartcitiesineurope.com/

18) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0586&from=CS

19) https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf

20) Smart City Copenhagen

http://www.almanac-project.eu/downloads/M2M_Workshop_Presentations/Session%204/Mia_Copenhagen_smart_city_2015.pdf

www.scmagazine.cz

Metodika Konceptu inteligentních měst

(MMR, Projekt Beta TAČR TB930MMR001)

Gehl Jan: Města pro lidi. Nadace Partnerství, Brno 2012, 260 stran

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5365506.html