Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Společenské vztahy v regionech

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-SVRG-01 Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Lucie Plzáková
Přednášející:
Lucie Plzáková
Cvičící:
Lucie Plzáková
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Cílem předmětu Společenské vztahy v regionu je seznámit studenty s postavením jedince a skupin ve společnosti s kulturním a prostorovým akcentem. Studenti se obeznámí s pojmem kulturní krajina, s jejími prvky a významem ve vztahu k regionální identitě. Studenti získají rámec základního společensko-prostorového uspořádáním území s důrazem na odlišnost vztahů jednak vzhledem k typům území – rurální, urbánní prostor a jednak k procesům, které formování území ovlivnily či ovlivňují.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu – podmínky absolvování předmětu, organizace výuky. Úvod do tématu – základní charakteristika prvků společnosti ve vztahu k prostoru

2.Kultura a kulturní krajina – definice, prvky a typy kulturní krajiny

3.Sociální kapitál – definice, význam při budování vztahů v prostoru a jeho vliv na rozvoj regionu

4. Diverzita prostoru I. Rurální prostor – jeho vymezení, charakteristika a specifika ve vztahu k společenství

5.Diverzita prostoru II. Urbánní prostor – jeho vymezení, charakteristika a specifika ve vztahu k společenství.

6.Společnosti ve městech – vliv urbanizace, industrializace, de-industrializace a digitalizace

7.Sociologie veřejného prostoru a architektury

Osnova cvičení:

Cvičení se budou prolínat s přednáškami s cílem vypracování případové studie v týmech dle zadání a rozdělení témat na první přednášce + cvičení v semestru.

Cíle studia:

Student je po absolvování kurzu schopen rozpoznat diverzitu prostoru s jejím vlivem na společenské uspořádání a sociální kapitál, je schopen porozumět vlivu vývoje regionu na jeho společenské upořádání. Student umí identifikovat a vyhodnotit prvky veřejného prostoru s přesahem do kulturního a společenského života regionu. Student umí kriticky uvažovat o současných proměnných veřejného prostoru.

Studijní materiály:

Plzáková, L.. 2022. E-book Společenské vztahy v regionech, ISBN 978-80-01-07153-3. Dostupné v Moodle.

Heřmanová, E., Patočka, J. 2006. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí. Oeconomica.

Heřmanová, E., Patočka, J. 2007. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí II. Oeconomica.

Kupka, J. 2010. Krajiny kulturní a historické Vliv hodnot kulturní a historické charakteristiky na krajinný ráz naší krajiny, ČVUT Fakulta stavební ISBN 978-80-01-04653-1

Salašová, A. a kol. 2014. Kulturní krajina I. Mendelova Univerzita v Brně. ISBN 978-80-7509-185-7

Hubík, S. (2006). Sociální konstrukce regionu: teoretická a metodologická východiska. MSD.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743922105.html