Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-SPOL-01 Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Radim Bureš
Přednášející:
Radim Bureš, Libor Cupal
Cvičící:
Radim Bureš, Libor Cupal
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Kurz Spolupráce soukromého a veřejného sektoru je určen studentům, kteří v rámci svého odborného zaměření chtějí rozvíjet své znalosti o partnerství veřejného a soukromého sektoru dále také jako „PPP“).

Kurz poskytuje přehled o partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) - co to je, jak se využívá k zajištění infrastrukturních aktiv a služeb, jaké jsou jeho výhody a úskalí.

Požadavky:

Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je předložení řádně vypracované skupinové semestrální práce k vybrané oblasti aplikace PPP projektů a předložení dílčích průběžných výstupů ve formě individuální seminární práce.

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

Osnova přednášek:

Modul 1: Základy PPP - co a proč?

Poskytuje přehled o partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) - co to je, jak se využívá k zajištění infrastrukturních aktiv a služeb, jaké jsou jeho výhody a úskalí.

Modul 2: Vytvoření rámce PPP.

Popisuje prvky řádného právního a institucionálního rámce PPP, tj. politiky, procesů, institucí a pravidel, které společně definují, jak budou PPP identifikována a realizována, a které podporují dobrou správu programů PPP.

Modul 3: Realizace projektů PPP.

Poskytuje návod pro každou fázi přípravy a realizace projektu PPP od počáteční identifikace kandidátských projektů až po řízení smluv o PPP po celou dobu trvání projektu. Každý modul začíná úvodem a poskytuje celkový přehled a rámec pro obsah modulu. Uvádí všechny odkazy, které by mohly být užitečné při práci s modulem.

Moduly jsou rozděleny do oddílů, z nichž každý zahrnuje jiné téma.

Osnova cvičení:

Základy PPP

1.1 Co je PPP: Definice „partnerství veřejného a soukromého sektoru“

1.2 Výzvy v oblasti infrastruktury a jak mohou PPP pomoci

1.3 Jak se PPP financují

Vytvoření rámce PPP

2.1 Politika PPP

2.2 Právní rámec PPP

2.3 Procesy PPP a institucionální odpovědnost

2.4 Rámce pro řízení veřejných financí v rámci PPP

2.5 Širší řízení programů PPP

2.6 Obecní a jiná PPP na nižší než národní úrovni

Cyklus PPP

3.1 Identifikace projektů PPP

3.2 Hodnocení potenciálních projektů PPP

3.3 Strukturování projektů PPP

3.4 Tvorba smluv o PPP

3.5 Řízení transakcí PPP

3.6 Řízení smluv o PPP

3.7 Jednání s nevyžádanými návrhy

Cíle studia:

Tento kurz Spolupráce soukromého a veřejného sektoru je určen studentům, kteří v rámci svého odborného zaměření chtějí rozvíjet své znalosti o partnerství veřejného a soukromého sektoru dále také jako „PPP“).

Studijní materiály:

PPP Reference Guide 3.0 - World Bank

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-reference-guide-3-0-full-version

Private Participation in Infrastructure (PPI) Database

https://ppi.worldbank.org/en/ppi

EPEC Guide to Public-Private Partnerships

https://www.eib.org/en/publications/epec-guide-to-public-private-partnerships

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743922405.html