Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Smart Cities and Regions

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G65C9906 Z,ZK 6 2P+2C česky

Předmět G65C9906 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G77C0004 (vztah je symetrický)

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Předmět Smart Cities a Smart Regions seznamuje studenty s průřezovou problematikou tzv. inteligentních měst, přípravou konceptu SC a jeho plánováním a indikátory.

Požadavky:

Zpracování krátké seminární práce (eseje, výzkumné zprávy, rešerše, fotodokumentace)

Osnova přednášek:

1) Udržitelnost sídel a regionů

2) Mobilita

3) ICT

4) Udržitelné bydlení

5) Inteligentní budovy

6) Environmentální aspekty

7) Ekonomické nástroje

8) Evropská unie a SC

9) Mezioborové přesahy

10) Participace

11) Strategické plánování sídel

12) Institucionální ukotvení

13) Exkurze/účast na konferenci

Osnova cvičení:

www.scmagazine.cz

Metodika Konceptu inteligentních měst

(MMR, Projekt Beta TAČR TB930MMR001)

Gehl Jan: Města pro lidi. Nadace Partnerství, Brno 2012, 260 stran

Cíle studia:

Absolvování předmětu umožní kompetentně participaci na přípravě projektů SC v různých rolích - plánovací, participační, zadávací i kontrolní.

Studijní materiály:

1) Smart City Magazine

www.scmagazine.cz (comfortable and useful overview of discourse)

2) Formal/official methodology, indicators

https://www.mmr.cz/getmedia/b6b19c98-5b08-48bd-bb99-756194f6531d/TB930MMR001_Metodika-konceptu-Inteligentnich-mest-2015.pdf

3) Strategic plan - the analytical part (Praha)

http://www.iprpraha.cz/clanek/1463/analyticka-cast

4) Strategic plan - proposal part

http://www.iprpraha.cz/clanek/1464/navrhova-cast

5) Economic sustainability (Prague)

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/SP/Ekonomicka_analyza_str_planu_digital.pdf

6) Smart City Wien

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/

7) Other documents (Strategic plan - Prague)

http://www.iprpraha.cz/clanek/1401/dokumenty-ke-stazeni

8) government regional development strategy

http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf?ext=.pdf

9) Methodology - strategic planning in the public sector

https://www.mmr.cz/getmedia/4ebb3cc7-6f5c-4f37-ad1f-97054a212483/metodika-pripravy-verejnych-strategii_listopad-2012.pdf

10) Smart City Brno

http://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/rada-mesta-brna/komise-rady-mesta-brna/smart-city-brno/

Movies:

11) Jan Gehl: Cities for people (!)

https://www.youtube.com/watch?v=KL_RYm8zs28

12) Jan Gehl in Prague

https://www.youtube.com/watch?v=RFpgFcxPl_I

Other sources of information

13) https://www.zdravamesta.cz/index.shtml

14) http://urbanadapt.cz/cs

15) http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

16) http://www.smart-cities.eu/

17) http://www.smartcitiesineurope.com/

18) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0586&from=CS

19) https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/industrie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf

20) Smart City Copenhagen

http://www.almanac-project.eu/downloads/M2M_Workshop_Presentations/Session%204/Mia_Copenhagen_smart_city_2015.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4997706.html