Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení a rozhodování ve veřejné správě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G65C0102 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět G65C0102 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět G65E3101
Podmínkou zápisu na předmět G65C0102 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět G65C0101
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Jak se odlišuje management v soukromé firmě od řízení města? Co je vhodné vědět, než si podám přihlášku do výběrového řízení na úředníka? Co se politikům a úředníkům honí v hlavě a co bych jako jednatel firmy měl vědět, když s nimi přicházím do styku? Co obnáší politická činnost v praxi?

To jsou některé z otázek, na které si předmět klade za cíl odpovědět.

Rozhodování je relativní - každý, kdo se nějak rozhodl ví, že se rozhodnout musel. Jeho okolí má však vždy pocit, že nemusel, a hlavně, že rozhodnul špatně. Paradoxní trochu je, že hodnocením „správnosti“ rozhodování se na světě zabývá jen pár lidí a to ještě s velmi obecnými výsledky a závěry.

Semináře mají proto formu diskuze studentů a lidí z praxe nad aktuálními tématy veřejné správy - zejména v Česku. Politologické - a od reality notně vzdálené - teorie v předmětu tvoří pozadí každého jednotlivého probíraného tématu. Semináře si kladou také za cíl objasnění toho, proč k této diskrepanci mezi teorií a praxí dochází a zda je tato pro společnost spíše zhoubná či potřebná.

Požadavky:

Vyhotovení samostatných prací, ústní kolokvium - zkouška

Osnova přednášek:

Témata jsou podkladem pro diskuzní semináře. Předmět je zaměřen na vývoj, dnešní pojetí, druhy a hierarchické úrovně veřejné správy v Česku a v mezinárodním srovnání, fungování státu, dělbu moci, instituce veřejné správy a politiku.

1. Organizační záležitosti, motivační přednáška, definice a pojetí veřejné správy, legislativa

2. Vývoj a historický přehled veřejné správy v Evropě (hlavní systémy) a v Česku

3. Správní věda a její vývoj, správní právo, ústavní základy a právní regulace veřejné správy

4. Stát a společnost, dělba moci ve státě, instituce veřejné správy, soudy a soudní kontrola veřejné správy, region, regionalizace veřejné správy v Česku a EU

5. Státní správa, hierarchické úrovně státní správy, cíle a úkoly, rozhodovací procesy, práva a povinnosti, personální základ veřejné správy, veřejná služba, zákon o státní službě

6. Samospráva v Česku, volené orgány, zastupitelská demokracie, region, regionalizace z hlediska veřejné správy a EU, místní správa,

7. Financování veřejné správy, veřejná služba, ukazatele a hodnocení kvality a efektivity

8. Rozhodovací procesy ve veřejné správě, kontrola veřejné správy, správní řád, princip transparentnosti a diskrétnosti, problematika korupce

9. Politologie, politika, systém politických stran, volby, průzkumy veřejného mínění, trendy v Česku a v Evropě

10. Správa hlavního města Prahy

11. Veřejná správa ve státech Evropy, Evropský správní prostor, principy a vliv na veřejnou správu v ČR, reformní procesy

12. Veřejná správa v USA, Velké Británii a dalších státech světa

Osnova cvičení:

není relevantní

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni

- rozumět podstatě fungování demokratického státu, politiky a veřejné správy, budou znát principy a činnosti moderní veřejné správy

- umět kriticky zhodnotit místní, regionální, národní i nadnárodní instituce a fungování veřejné správy

- srovnat různé typy fungování veřejné správy v EU a ve světě

- porozumět probíhajícím reformním procesům a úkolům stojícím před veřejnou správou v Česku

- využívat získané poznatky ve výzkumné práci

- implementovat poznatky i z dalších částí studia do kontextu fungování městské veřejné správy a politiky

Studijní materiály:

Hudeček, Tomáš, 2019. Řízení a správa města. Praha: IPR. 410 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5148606.html