Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dobré vládnutí ve veřejném sektoru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-P-VLAD-01 Z 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Radim Bureš
Přednášející:
Radim Bureš
Cvičící:
Radim Bureš
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy dobrého vládnutí a jeho aplikací ve fungování veřejné správy. Vychází se z právního vymezení, funkce a činnosti veřejné správy včetně srovnání v mezinárodním kontextu. V kurzu jsou rozebrány organizační, personální a řídící procesy ve veřejné správě a bude objasněn smysl, typy a rozsah společenské regulace v této oblasti. Důraz bude kladen na klientsky orientovanou veřejnou správu a nástroje, které naplňování tohoto poslání napomáhají. Absolvování kurzu pomůže absolventům se poučeně hlásit do orgánů veřejné správy, ale i s veřejnou správou efektivně interagovat z pozice občana či podnikatele.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Veřejná správa v ČR – přehled funkcí, legislativního základu a organizace

2.Principy dobrého vládnutí – Vymezení dobrého vládnutí v dokumentech Světové banky, OECD, Rady Evropy a OSN

3.Participace občanů na správě věcí veřejných – historický vývoj a aktuální trendy, participativní rozpočet

4.Transparentnost – formy a limity transparentnosti ve veřejné správě, svobodný přístup k informacím

5.Zodpovídání se (accountability) veřejné správy – možnosti občanské kontroly veřejné správy, obecní referenda

6.Dodržování pravidel právního státu – význam standardizovaných procesů, správní řád

7.Efektivita (Effectiveness and Efficiency) - možnosti zvyšování efektivity a snižování nákladů ve veřejné správě, digitalizace

8.Kontrola korupce – vymezení korupce, možnosti jejího měření, protikorupční nástroje

9.Kvalita regulace – formy regulace, regulatorní proces, hodnocení dopadů regulace, deregulace

10.Formulace veřejných politik – koncepční a strategické dokumenty

11.Data ve veřejné správě a možnosti jejich analýzy

12.Reformy veřejné správy – cíle, metody, dokumenty

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- rozumět základním principům dobrého vládnutí, vnímat rizika špatného vládnutí

- chápat a kriticky hodnotit smysl, cíle i rizika regulace veřejného života

- efektivně interagovat s veřejnou správou

- znát specifika řídící a personální činnosti v orgánech veřejné správy

- orientovat se ve struktuře a fungování veřejné správy v ČR na základě klíčových právních a politických dokumentů

- porovnat správní uspořádání a fungování v ČR a ve vybraných zemích Evropy

- ovládat metody občanské kontroly veřejné správy

- identifikovat směry modernizace veřejné správy

Studijní materiály:

Pomahač, R., a kol., Veřejná správa, Praha, C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-447-6

Dokumenty k „public governance“ OECD (https://www.oecd.org/governance/)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:M105

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743922505.html