Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konkurenceschopnost měst

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G65C0101 Z,ZK 6 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu G65C0101 je podmínkou pro zápis na předmět G65C0102.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na vývoj komplexních systémů, především měst a regionů, provázanost přírodních a společenských charakteristik vývoje.

Popíšeme si vývoj světa, společnosti, státu i měst v něm. Budeme diskutovat smysl, cíle a možnosti naší existence na Zemi v prostředí, které si okolo sebe vytváříme.

Požadavky:

Hodnocení předmětu je odvislé od kvality samostatných prací a aktivita na online diskuzních seminářích.

Zápočet je udělen za odevzdání esejí. Závěrečné hodnocení zohledňuje jejich kvalitu a zlepšení v průběhu akademického semestru.

Osnova přednášek:

1.Město jako systém, organismus

2.Město mezi ostatními městy

3.Město a lidé

4.Komplexní systémy, jejich projevy a reakce, život, inteligence systémů, teorie informace, fraktály a fraktální dimenze, statistická a vývojová a/symetrie

5.Disipativní struktury, lineární a nelineární vývoj, entropie, bifurkace, koncentrace a řídnutí, vývoj, vývojové struktury, jejich stáří a stabilita, nevratnost a determinismus

6.Rozhodování a rozhodnutí, procesy rozhodování, délka a módy rozhodování

7.Mantinely rozhodování, správa města, primární a sekundární rozhodování

8.Dobrá správa velkého města vs. malého

9.Vrstevnatost samosprávy a administrativy města

10.Plán, plánování a strategie rozvoje

11.Strategie rozvoje území jako chybějící prvek v českém územním plánování

12.Krizové řízení a resilience města

Osnova cvičení:

Cvičení si klade za cíl praktickými příklady a pomocí práce s on-line zdroji podpořit témata, vztahy a provazby v tématech jednotlivých přednášek

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni

- vnímat komplexní provázanost přírodních a společenských procesů a jevů

- rozumět procesu evoluce, vrstevnaté charakteristice reality, vývojovým strukturám a přírodní dualitě

- znát podstatu a možnosti plánování ve vztahu ke svobodné vůli a řízení sídel a regionů

- využívat své poznatky ve výzkumné práci

- zasadit poznatky i z dalších částí studia do kontextu (strategického) řízení a (prostorového) plánování měst a regionů

Studenti po ukončení předmětu budou chápat, jak se svět vyvíjí. Že se při pohledu z dálky zase tak moc neděje, ale při pohledu zblízka, že je celý svět jeden velký vzrušující chaos a neustále probíhající změna.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Hudeček, Tomáš, 2019. Řízení a správa města. Praha: IPR. 408 s. ISBN 978-80-87931-98-1

Hudeček, T., Dlouhý, M., Hnilička, P. a kol., 2018. Hustota a ekonomika měst. Praha: IPR, 148 s. ISBN 978-80-87931-75-2.

Doporučená literatura:

Batty, M., Longley, P. Fractal Cities: A Geometry of Form and Function. Massachusets: Elsevier, 1994. 394 p. ISBN 978-0124555709

Dlouhý, M., Hudeček, T. (2017): Location of Unwanted Facilities: NIMBY in Public Administration Hierarchy. Prague economic Papers, 26(2), s. 240–252, ISSN 1210-0455

Duškov, I. a kol. Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy. Praha: IPR, 2016.

Glaeser, Edward L., 2011. Triumph of the city: how our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier. New York: Penguin Press. ISBN 15-942-0277-X.

Hampl, M. Geografická organizace společnosti v České republice / Transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Karolinum, 2005. 148 s. ISBN 80-86746-02-X.

Harari, Y.N. A Brief History of Humankind. London: Harvill Secker, 2014. 456 p. ISBN 978-1846558238

Hrůza, J. Svět měst. Praha: Academia, 2014. 716 s. ISBN 978-80-200-1808-3

Hudeček, T. a kol. Planning, Accessibility and Distribution of New Parks: A Case Study of the City of Prague. Journal of Urban Planning and Development, 2016.

Koucký, R. a kol. Územní plán hl. m. Prahy/Metropolitní plán/Koncept odůvodnění. Praha: IPR, 2014. 1000 s. ISBN 978-80-87931-19-6.

West, Geoffrey, 2018. Scale - The Universal Laws of Life, Growth, and Death in Organisms, Cities and Companies. New York, Penguin Books. ISBN 978-0143110903.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5017406.html