Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dotační management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U65C6101 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Dotační management poskytuje základní orientaci v problematice veřejné podpory ze strany státu i EU.

Požadavky:

1) Pochopit význam veřejné podpory v tržní ekonomice.

2) Orientovat se v systému fondů EU a národních dotací.

3) Seznámit se ze základními pojmy v oblasti dotačního managementu.

4) Zorientovat se v problematice veřejných zakázek, pochopit podstatu korupčních rizik a etických mantinelů veřejné podpory.

5) Mít dostatečný přehled o EU, především v relaci na její politiky.

Osnova přednášek:

1) Evropská unie a její politiky. Externality. Stručná historie EU.

2) ESIF, zemědělské fondy, komunitární fondy.

3) Národní grantová schémata.

4) Etické a trestně právní aspekty čerpání dotací. Veřejné zakázky.

5) Institucionální rámec administrace dotací v ČR a EU.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia předmětu je seznámit se s logickým, znalostním a institucionálním rámcem využívání veřejné podpory ze strany veřejné správy a EU tak, aby získané vědomosti byly aplikovatelné v podnikatelské, administrativní či výzkumné praxi.

Studijní materiály:

www.mmr.cz

www.sfzp.cz

www.euroskop,cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5132006.html