Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Korporátní právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G65C0301 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Předmět Korporátní právo je zaměřen na seznámení posluchačů s problematikou obchodních korporací a podnikatelských seskupení . Právní úprava je obsažena zejména v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích. Předmět je vyučován formou přednášek a končí zkouškou.

Požadavky:

Předmět je zakončen zkouškou, která má ústní nebo písemnou část. Rozsah zkoušky bude odpovídat rozsahu odpřednášené látky a současně rozsahu příslušné vybrané části platné právní úpravy. Předpokkládá se vypracvoání průběžného a pak závěrečného testu (samostatné práce).

Osnova přednášek:

1.Pojem a právní povaha obchodní korporace, prameny práva

2.Právní formy a třídění obchodních korporací

3.Vytvoření obchodní korporace – založení a vznik

4.Účast v obchodní korporaci

5.Organizační struktura obchodní korporace

6.Ochrana věřitelů obchodní korporace a její účast v podnikatelském seskupení

7.Zrušení a zánik obchodní korporace

8.Veřejná obchodní společnost a Komanditní společnost – základní charakteristika

9.– 10 . Společnost s ručením omezeným – charakteristika

11.– 12. Akciová společnost - charakteristika

13.Družstvo, pojem a právní povaha

14.Obchodní korporace se zvláštním právním režimem (banky, stavební spořitelny, družstevní záložny, pojišťovny).

Osnova cvičení:

Bez seminářů a civčení.

Cíle studia:

Znalost práva obchodních korporací a schopnost aplikace příslušné právní úpravy

Studijní materiály:

ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ a Irena PELIKÁNOVÁ. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.

RABAN, Přemysl, Otakar SCHLOSSBERGER a kol. Obchodní právo. Brno: Václav Klemm, 2020. ISBN 978-80-87713-19-8

z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

z.č. 90/2012 sb., zákon o obchodních korporacích

z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon

z.č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Poznámka:
Další informace:
např. https://www.profisidla.cz/cs/poradna/prakticke-rady-a-zkusenosti/zalozeni-spolecnosti/zalozeni-a-vznik-obchodni-korporace/a-115/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5126506.html