Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_MIB MM volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
01DIM1 Diskretní matematika 1 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
01DIM2 Diskretní matematika 2 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
01DIMA3 Diskrétní matematika 3 česky Předmět je vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
01DEM Dějiny matematiky česky Z 1 0+2 Předmět je vypsán
01JEPR Jednoduché překladače česky Z 2 2 Předmět je vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině česky Z 1 0+2 Předmět je vypsán
01MAPR Markovské procesy česky Předmět je vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1 česky Předmět je vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2 česky Předmět je vypsán
01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
15CH1 Obecná chemie 1 Z 3 2+1 Předmět je vypsán
15CH2 Obecná chemie 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
01PGR1 Počítačová grafika 1 česky Předmět je vypsán
01PGR2 Počítačová grafika 2 česky Předmět je vypsán
12PAS Počítačové algebraické systémy Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
01PSR Principy statistického rozhodování česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1 česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2 česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
18PJ Programování v JAVĚ česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
18PMTL Programování v MATLABu česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
18PROP Programátorské praktikum česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
01PSL Publikační systém LaTeX česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01SAM Seminář aplikované matematiky česky Předmět je vypsán
01SSM1 Seminář současné matematiky 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01SOS1 Softwarový seminář 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01SOS2 Softwarový seminář 2 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01TKO Teorie kódování česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
01TOP Topologie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů česky Předmět je vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01ZAOS Základy operačních systémů česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
02UKP1 Úvod do křivek a ploch 1 Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023622-BSPMIMMV.html