Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra hydrotechniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
142ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
142AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
142XAC2 AutoCAD 2 česky Z 1 2C Předmět je vypsán
142BAPV Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
142BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
142BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
142BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
142XCSA CAD systémy a AutoCAD česky Z 1 2C Předmět je vypsán
142DEE Dam Engineering - Design and Operation anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
D42MPP_EN Experimental Determination of Parameters of Models and Pilotes of Water Turbines anglicky Předmět je vypsán
D42EXP Experimentální metody hydraulického výzkumu česky Předmět je vypsán
D42FMH Fyzikální modelování v hydrotechnice česky Předmět je vypsán
142YGVH GIS ve vodním hospodářství
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142XGVH GIS ve vodním hospodářství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
142YGPV Geotechnické problémy vodních staveb česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
142XHZV Hospodaření s vodními zdroji česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142HYSE Hydraulic Structures anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
142HYST Hydraulic Structures
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
142HNME Hydropower and Numerical Modelling anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142XIMS Informační modelování staveb ve VH česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142XIVH Informační technologie ve VH česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142IWWS Inland Waterways and Weir Structures anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142XIVD Interakce vodních děl s ŽP česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142JVCE Jezy a vodní cesty česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142XKGP Konstrukční a geotech. problémy VS česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142YKGP Konstrukční a geotech. problémy VS
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
142YKGV Konstrukční a geotechnické problémy vodních staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
142XKKT Kovové konstrukce a technologie VS
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142DIPM Master Thesis
 
anglicky Z 28 12C Z 28 12C Předmět je vypsán
D42MMH Matematické modelování v hydraulickém výzkumu česky Předmět je vypsán
142XMMH Matematické modelování v hydrotechnice česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D42MHS_EN Modelling of Pressure Hydraulic Systems of Water Power Plants anglicky Předmět je vypsán
D42MHS Modelování tlakových hydraulických systémů vodních elektráren česky Předmět je vypsán
D42MPP Měření parametrů modelů a prototypů vodních turbín česky Předmět je vypsán
142NVS Nádrže a vodohospodářské soustavy česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
142XNPH Náhodné procesy ve VH česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142OKHH Ocelové konstrukce v hydrotechnice a hydroenergetice česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
142YOKV Ocelové konstrukce vodních staveb česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
D42FMH_EN Physical Modelling in Hydraulic anglicky Předmět je vypsán
142DISZ Projekt česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
142PZ01 Projekt 1 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
142PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
142XPBV Provoz a bezpečnost vodních děl česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142XPVD Provoz vodních děl
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
142PRVD Provoz vodních děl česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
142PMRV Provoz, modernizace a rekonstrukce vodních staveb česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D42PRV Provozní rizika vodohospodářských systémů česky Předmět je vypsán
142PPVD Přehrady a provoz vodních děl česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
142RVS Realizace vodohospodářských staveb česky Předmět je vypsán
142RDME Reservoirs Design and Management anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142RIAE Risk Analysis anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D42RESV_EN Risks and Expert Systems in Water Management anglicky Předmět je vypsán
D42RESV Rizika a expertní systémy ve vodním hospodářství česky Předmět je vypsán
D42TCK Teorie a chování konstrukcí vodních staveb česky Předmět je vypsán
D42TK1 Teorie konstrukcí vodních staveb I česky Předmět je vypsán
D42TK2 Teorie konstrukcí vodních staveb II česky Předmět je vypsán
D42TEN Teorie nádrží a vodohospodářských soustav česky Předmět je vypsán
D42TCK_EN Theory and Behaviour of Hydraulic Structures anglicky Předmět je vypsán
142XVCE Vodní cesty česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
142XVEL Vodní elektrárny česky Z 1 2P Předmět je vypsán
142VIZP Vodohospodářské inž. a životní prostředí česky Z,ZK 4 3P+1C Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
142VHSO Vodohospodářské soustavy česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
D42VSO Vodohospodářské soustavy česky Předmět je vypsán
142VVE Využití vodní energie česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
142VVCR Výstavba vodních cest R
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
D42VSO_EN Water Resources Systems anglicky Předmět je vypsán
142WEE Water and Environmental Engineering anglicky Předmět je vypsán
142XZSK Zakládání a stavební konstrukce ve VH česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11142.html