Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Rizika a expertní systémy ve vodním hospodářství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42RESV ZK 2P česky
Garant předmětu:
Michal Toman
Přednášející:
Ladislav Satrapa, Michal Toman, Milan Zukal
Cvičící:
Ladislav Satrapa, Michal Toman, Milan Zukal
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Úvod předmětu představuje seznámení se zdroji poruch ve vodohospodářských systémech, definicí rizika, kategorizací a vyjádřením rizika a s riziky z neplnění účelu vodního díla nebo systému.

Následuje představení možností kvantifikace rizik a aplikace rizikové analýzy při vícekriteriálním hodnocení úloh a problémů.

Podstatnou částí předmětu bude uvedení do problematiky znalostních a expertních systémů (základní pojmy a principy), seznámení s principy práce se znalostmi a seznámení se základními činnostmi a postupy z oblasti znalostního inženýrství. V rámci seznámení s technologií zpracování expertních znalostí budou studenti také seznámeni s procesy objevování, zachytávání, vytváření, klasifikace a reprezentace expertních znalostí. Poznatky z výuky teorie budou aplikovány na pilotních příkladech znalostních metod ve vodohospodářské praxi.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

Analýza rizik v oblasti tématu doktorského studia studenta. Možnosti řízení rizik od jednoduchých metod po metody znalostního inženýrství.

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Naučit studenta analyzovat potenciální rizika v provozu vodních děl a řídit je s využitím umělé inteligence - ve vazbě na téma doktorského studia.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Kelemen, J. – Kubík, A. – Lenharčík, I. – Mikulecký, P.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. GRADA Publ., Praha, 1999, ISBN 80-7169-501-7

•Berka, P.: Expertní systémy. VŠE Praha, 1998, ISBN 80-7079-873-4

•Votruba L., Heřman J.: Spolehlivost vodohospodářských děl. Praha: Česká matice technická, 1993. 496 s. ISBN 80-209-0251-1.

•specializovaná periodika

•výzkumné zprávy

Doporučená literatura:

•Toman, M. - Toman, J. - Mikulecký, P. - Olševičová, K. - Ponce, D.: Inteligentní dispečerské rozhodovací systémy ve vodním hospodářství. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009, 254 s., ISBN 978-80-01-04452-0

•Toman, M. - Mikulecký, P. - Olševičová, K. - Ponce, D.: Znalostní technologie ve vodním hospodářství. Vydavatelství ČVUT, 2004, 205 s., ISBN 80-01-03049-0

•Nacházel K., Zezulák J.: Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. Praha: Academia, 2004. 318 s. ISBN 80-200-0229-4

•Hartford D., Beacher G.: Risk and uncertainty in dam safety. London: Thomas Telford Publishing, 2004.391 s. ISBN 0-7277-3270-6

•Mikulecký, P. - Ponce, D. - Toman, M.: A knowledge-based decision support system for river basin management. In: River Basin Management II. Southampton, WIT PRESS 2003, pp. 177-185, ISBN 1-85312-966-6

•Mikulecký, P. - Ponce, D. - Toman, M.: A knowledge-based solution for river water resources management. In: Water Resources Management II. Southampton, WIT PRESS 2003, pp. 451-458, ISBN 1-85312-967-4

•Nacházel, K. - Toman, M.: The neural netvorks and their applicatopns to optimize energy production of hydropower plants system. In: Applications of Artificial Inteligence in Engineering. Southampton-Boston: Computational Mechanics Publications, 1997

•Nacházel, K. - Toman, M.: The genetic algorithm and its application to optimize energy utilization of a water reservoir. In: Applications of Artificial Intelligence in Engineering X, Computational Mechanics Publications, Southampton - Boston, 1995, s. 253-259

Software:

•Toman, M. - Horský, M.: ZNALOP - Znalosti povodí. [Software splňující podmínky RIV (dříve Autorizovaný)]

•Toman, M. - Horský, M.: AVASciS - Znalostní Systém Voda. [Software splňující podmínky RIV (dříve Autorizovaný)]

•Systém CLIPS: A Tool for Building Expert Systems: http://clipsrules.sourceforge.net/

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6025206.html