Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Realizace vodohospodářských staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142RVS Z,ZK 6 3P+2C česky

Předmět 142RVS lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 142VIZP

Garant předmětu:
Pavel Fošumpaur
Přednášející:
Tomáš Dally, Pavel Fošumpaur, Karel Kříž
Cvičící:
Tomáš Dally, Pavel Fošumpaur, Karel Kříž
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmětový kurz je zaměřen na výklad technologických postupů při realizaci vodohospodářských staveb. Předmět je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na realizaci staveb zdravotního inženýrství a ve druhé části jsou vyloženy postupy realizace hydrotechnických staveb.

Požadavky:

- Aktivní účast na cvičeních.

- Zpracování a odevzdání správně a v úplnosti vyřešených úloh podle zadání.

Osnova přednášek:

1. Organizace a úvod do předmětu - základní terminologie, legislativní a normové podklady, čtení projektové dokumentace

2. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zásady trasování, souběh, křížení

3. Vodovodní a kanalizační systémy (popis, návrh)

4. Materiály vodovodů a kanalizací, základní požadavky na jejich ukládání

5. Technologie výstavby a sanací vodovodního a kanalizačního potrubí

6. Procesy a jejich rizika ve výstavbě vodovodů a kanalizací (od záměru po provoz)

7. Úpravy vodních toků

8. Jezy

9. Vodní cesty

10. Rybníky a malé vodní nádrže

11. Přehrady

12. Vodní elektrárny

13. Provoz vodohospodářských staveb

Osnova cvičení:

1. Úloha č. 1. Zadání zájmové lokality, požadavky na odevzdání, základy AutoCAD, Excel, zpracování podkladů.

2. Příprava podkladů, trasování předmětných objektů (směrové a výškové vedení), zadání textové části dokumentace.

3. Dokončení trasování a výškového návrhu.

4. Podrobné podélné profily, kladečské schéma vodovodu, situační výkresy.

5. Vzorové příčné řezy uložení potrubí.

6. Dokončení dokumentace vodovodu a kanalizace.

7. Návštěva VH laboratoře - fyzikální model.

8. Úloha č. 2. Zkapacitnění koryta vodního toku v intravilánu.

9. Pokračování úlohy č. 2.

10. Dokončení úlohy č. 2.

11. Úloha č. 3. Návrh malé vodní nádrže.

12. Pokračování úlohy č. 3.

13. Dokončení úlohy č. 3.

Cíle studia:

Cílem studia je osvojit si technologické postupy při realizaci vodohospodářských staveb.

Studijní materiály:

!1. Broža, V.: Vodohospodářské stavby. Vyd. 3. Praha: ČVUT, 2005. ISBN: 80-01-03175-6.

!2. Hlavínek, P. a kol: Příručka stokování a čištění (NOEL 2002). ISBN: 80-86020-30-4.

?3. Broža, V., Čihák, F., Satrapa, L.: Hydrotechnické stavby. 1. vyd. Praha: Český svaz stavebních inženýrů, 1998. ISBN: 80-902460-5-2.

:4. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

:5. ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

:6. ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

:7. ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.

:8. TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí.

Poznámka:
Další informace:
Moodle předmětu
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-217

16:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
St
Čt
místnost TH:B-878

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B878
místnost TH:B-878

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B878

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5668706.html