Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie konstrukcí vodních staveb I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42TK1 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Vojtěch Broža
Přednášející:
Vojtěch Broža
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Součinitele zatížení, podmínek působení, spolehlivosti materiálu. Zatížení vodním tlakem hydrostatickým, hydrodynamickým a jeho stanovení. Konstrukční oceli používané ve vodním stavitelství. Ocelové potrubí. Nosné systémy hradicích konstrukcí. Návrh hradicího plechu, hlavních vedlejších výztuh. Koroze a protikorozní ochrana vodohospodářských konstrukcí.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají hluboké znalosti pro navrhování ocelových konstrukcí vodních staveb.

Studijní materiály:

Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24443005.html