Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Interakce vodních děl s ŽP

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XIVD Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Milan Zukal
Přednášející:
Petra Nešvarová Chvojková, Milan Zukal
Cvičící:
Petra Nešvarová Chvojková, Milan Zukal
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmětem výuky je problematika vlivu vodních děl - jezů, přehrad, vodních cest a vodních elektráren - na životní prostředí. Studenti budou na příkladech navrhovaných a provozovaných vodních děl seznámeni s problematikou analýzy vlivu vodních děl na životní prostředí a s možnostmi eliminace nebo zmírnění nepříznivých dopadů.

Požadavky:

aktivní účast ve výuce, předchozí studium

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu

2.Charta nádrží, přehrad a životního prostředí

3.Ekologie, ekologické problémy

4.Aktivity Mezinárodní přehradní komise v oblasti ŽP

5.Mezinárodní přehradní kongres v Madridu 1973

6.Mezinárodní přehradní kongres ve Vídni 1991

7.Mezinárodní přehradní kongres v Durbanu 1994

8.Mezinárodní přehradní kongres v Pekingu 2000

9.Mezinárodní přehradní kongres v Marseille 2022

10.Proces hodnocení vlivů staveb (VH) na životní prostředí (EIA)

11.Aktivity OSN v oblasti ŽP a VH - 1. část (Kjótský protokol, Agenda 21)

12.Aktivity OSN v oblasti ŽP a VH - 2. část (Millennium Development Goals, Rio+20)

13.časová rezerva

Osnova cvičení:

1.Problematika interakce VH a ŽP - diskuze

2.Historie a vývoj pohledu na ochranu ŽP

3.Ekologie, ekologické problémy

4.Diskuze o aktualitách z jednání Mezinárodní přhradní komise

5.Vodní dílo Velký Asuán na Nilu v Egyptě

6.Vodní dílo Ridracoli na řece Bidente v Itálii

7.Vodní dílo Nové Mlýny na Dyji v ČR

8.Vodní dílo Tři Soutěsky na řece Yangtze v Číně

9.Průplav Labe – Odra – Dunaj (historie, současnost, budoucnost)

10.Případová studie projektu EIA - 1. část

11.Případová studie projektu EIA - 2. část

12.časová rezerva

13.zápočtový týden

Cíle studia:

Seznámit studenty s historickým vývojem, aktuálním děním a budoucím výhledem v oblasti interakcí vodních staveb, zejména přehrad, s životním prostředím.

Studijní materiály:

- PATERA, A. Nádrže a vodohospodářské soustavy 20: Malá antologie environmentálních textů ve vodním hospodářství. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1992, 243 s.

- Bulletiny ICOLD

Poznámka:
Další informace:
není
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5123806.html