Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Inland Waterways and Weir Structures

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142IWWS Z,ZK 6 3P+2C anglicky
Garant předmětu:
Miroslav Brouček
Přednášející:
Miroslav Brouček
Cvičící:
Miroslav Brouček
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Absolvováním tohoto předmětu budou studenti schopni pochopit hlavní myšlenky projektování vnitrozemské plavby, jezů obecně a jezových konstrukcí vodních elektráren, jakož i plavebních komor a kanálů. Absolventi kurzu by měli být schopni realizovat projektovou studii pro výběr optimálního typu a umístění jezových a doprovodných konstrukcí, specifikovat rozměry a materiály rozhodujících částí konstrukcí, analyzovat průsaky pod základy a provést hydraulický návrh jezové konstrukce a vývaru. V oblasti plavby student pochopí problematiku moderní vnitrozemské vodní dopravy a měl by být schopen navrhnout základní rozměry zdymadel a kanálů.

Požadavky:

předchozí studium - základy hydrauliky, hydrologie, inženýrské geologie nebo geotechniky a stavební mechaniky

Osnova přednášek:

1. Jezy - základní terminologie; účel; klasifikace; koncepční přístupy

2. Základní data pro návrh (hydrologie, geologie, topografie); plánování projektu; hydraulický návrh jezů

3. Zakládání jezů; opevnění a úpravy koryta; konstrukce pro disipaci energie

4. Průsakové cesty a vztlaky (konstrukční řešení a posouzení)

5. Zásady konstrukčního návrhu jezových konstrukcí (zatížení a stabilita)

6. Pevné jezy (uspořádání, hydraulické a provozní aspekty)

7. Pohyblivé jezy (poklopové, stavidlové, segmentové uzávěry)

8. Pohyblivé jezy pokračování (válcové jezy, hydrostatické segmenty a sektory, vakové jezy).

9. Provoz a manipulace pohyblivých jezů; automatická regulace

10. Plavba a vnitrozemské vodní cesty - historie a současnost; přístupy ke splavnění řek

11. Lodě a plovoucí zařízení; klasifikace vnitrozemských vodních cest

12. Stavby na vodních cestách (zdymadla; vrata; lodní výtahy a kanály)

13. Fyzikální modelování staveb na vodních cestách

Osnova cvičení:

Cvičení tématicky rozvíjí přednášky v podobě praktických výpočetních a návrhových úloh.

Cíle studia:

Provést studenty základním postupem řešení jezů a staveb vnitrozemské plavby od předběžného návrhu přes zpracování hlavních výpočtů po zpracování základní výkresové dokumentace.

Studijní materiály:

Novak, P., Moffat, A.I.B., Nalluri, C. and Narayanan, R. 2007: Hydraulic Structures 4th ed.; Taylor & Francis; ISBN: 978-0-415-38626-5

Erbisti, P.C.F. 2014: Design of Hydraulic Gates, 2nd Ed.; CRC Press; ISBN: 978-0-415-65939-0

McCartney, B.L., George, J., Lee, B.K., Lindgren, M., Neilson, F.: Inland Navigation: Locks, Dams, and Channels. ASCE

ASCE 2012: Water Control Gates Guidelines for Inspection and Evaluation; American Society of Civil Engineers; ISBN: 978-0-7844-1220-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5662706.html