Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142PZ02 KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Martin Králík
Přednášející:
Martin Králík
Cvičící:
Martin Králík
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako projekt před diplomovou prací. Studenti budou spolu se svými vedoucími bakalářských prací pracovat na tématu své závěrečné práce. Cílem je lepší úroveň bakalářských prací a možnost jejich širšího záběru (variantní řešení) pro následné dopracování v bakalářské práci. Student si zvolí podle zájmu a kapacity z nabídky jednotlivých kateder téma projektu, u kterého se předpokládá, že by v něm mohl následně pokračovat při zpracovávání bakalářské práce.

Požadavky:

Nejsou specifikovány.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Průběžné pravidelné individuální konzultace studenta s vedoucím práce k tématice práce.

Cíle studia:

Cílem projektu je na konkrétním vodním díle spjatém s oblastí životního prostředí podpořit a vést studenta v samostatné práci. V rámci projektu je obvykle řešena analýza problému, zaměření a získání vstupních dat, provedení rešerše a provedení výpočtů a výkresové dokumentace.

Studijní materiály:

Individuální podle konkrétního zaměření práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4135506.html