Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukční a geotech. problémy VS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142YKGP Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmětem výuky je problematika poruch a problémů v navrhování a provozu vodních děl - jezů, přehrad, vodních cest a vodních elektráren - se zaměřením na zakládání a stavební konstrukce. Studenti budou na příkladech navrhovaných a provozovaných vodních staveb seznámeni s řešením různých technických problémů.

Požadavky:

bez požadavků

Osnova přednášek:

prezentace řešení geotechnických a konstrukčních problémů pro vybraných 12 vodních děl

Osnova cvičení:

rozbor řešení pro 12 vodních děl

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se zkušenostmi s řešením geotechnických a konstrukčních problémů specifických pro vodní stavby a tyto zkušenosti dále analyzovat.

Studijní materiály:

Broža,V.,Satrapa,L.: Hydrotechnické stavby 10,ČVUT, Praha

Broža,V.,Satrapa,L.: Hydrotechnické stavby 20 (Navrhování přehrad),ČVUT, Praha

Poznámka:
Další informace:
není
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24512905.html