Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Water and Environmental Engineering

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142WEE Z,ZK 4 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Miroslav Brouček, Martin Horský, Ladislav Satrapa, Milan Zukal
Přednášející:
Miroslav Brouček, Václav David, Tomáš Dostál, Filip Horký, Martin Horský, Petr Nowak, Jaroslav Pollert, Ladislav Satrapa, Petr Sklenář, Kateřina Slavíčková, Martina Sobotková, Martin Šanda, Bohumil Šťastný, Milan Zukal, David Zumr
Cvičící:
Miroslav Brouček, Filip Horký, Martin Horský, Karel Kříž, Jaroslav Pollert, Ladislav Satrapa, Petr Sklenář, Kateřina Slavíčková, Bohumil Šťastný, Milan Zukal
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

V rámci předmětu studenti získají základní znalosti o vodním hospodářství a životním prostředí. Přednášky se zaměřují na praktické znalosti s úzkou vazbou na další obory stavebního inženýrství. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Důraz je kladen na prezentace s případovými studiemi (pozitivními i negativními) s využitím všech audiovizuálních forem.

Přednášky tohoto předmětu jsou rozděleny do dvou částí Vodní hospodářství a Environmentální inženýrství.

Požadavky:

Nejsou, jedná se o základní kurz.

Osnova přednášek:

Vodohospodářské inženýrství

1. Úvod do vodohospodářského inženýrství, pojmy a souvislosti ve vodním hospodářství, vodohospodářské stavby a jejich potřeba ve vodním hospodářství, specifika vodohospodářských staveb.

2. Zdroje dat, klimatická a hydrologická data a jejich zpracování, srážko-odtokové procesy.

3. Odvádění vody z povodí, vodní toky, drobné a významné vodní toky, provoz vodních toků, úpravy koryt, analýza povodní.

4. Vodní zdroje, zásobování vodou a úprava vody pro zásobování vodou, doprava vody

5. Stavby a liniová vedení pro odvádění a čištění vod.

6. Odpadní vody, vypouštění a čištění odpadních vod

7. Lázně s minerálními prameny, bazény, balneotechnika

8. Vodní stavby na vodních tocích, zatížení vodohospodářských staveb, jezy a vodní cesty.

9. Přehrady, základní popis, části stavby, bezpečnostní požadavky

10. Využití vodní energie, vodní elektrárny, typy turbín a provozní schémata vodních elektráren, technologické a stavební části vodních elektráren.

11. Provoz a monitorování vodních staveb

12. Kritické situace na vodních stavbách, poruchy, havárie a nehody, prevence a řešení kritických situací, přístup založený na riziku.

Environmentální inženýrství

1. Environmentální inženýrství - sociální, politické, ekonomické a environmentální aspekty, udržitelný rozvoj

2. Voda jako součást ekosystému

3. Meliorační stavby, zavlažování, odvodňování, malé a speciální vodní nádrže

4. Procesy zadržování vody v krajině - krajinné plánování

5. Půda a voda, kontaminace půdy a sanace

6. Rekultivace a sanace krajiny

7. Posuzování vlivů na životní prostředí, GIS v environmentálním inženýrství

Osnova cvičení:

1. Analýza kulminačních průtoků a odhad povodňových škod

2. Vodní zdroje a úprava vody / Zásobování vodou

3. Systém odpadních vod

4. Návrh bezpečnostního přelivu

5. Využití vodní energie

6. Exkurze - Vodohospodářské experimentální centrum FSv ČVUT

Cíle studia:

Cílem je získat všeobecný inženýrský přehled o oborech vodních staveb a životního prostředí.

Studijní materiály:

Novak, P., Moffat A.I.B., Nalluri, C., Narayanan, R. Hydraulic Structures 4th ed. Oxon: Taylor & Franics, 2007, 700 s., ISBN 978-041-538626-5

Kiely G.: Environmental Engineering; McGraw Hill International Editions, 1996, 979 s., ISBN 0-07-116424-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-779

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B779
místnost TH:B-779

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B779
místnost TH:B-779

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B779
místnost TH:B-779

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B779
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2782206.html