Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142DISZ KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Ladislav Satrapa
Přednášející:
Martin Horský, Martin Králík, Ladislav Satrapa
Cvičící:
Martin Horský, Martin Králík, Ladislav Satrapa
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Diplomový seminář je zaměřen na přípravu závěrečné práce studenta. Jedná se o samostatnou práci studenta pod vedením vedoucího závěrečné práce. Činnost studenta je zaměřena na rešeršní činnost, přípravu podkladů a dat a provádění vlastní tvůrčí práce se získanými podklady tak, aby vlastní zpracování záměru a dokumentace práce probíhalo plynule a na odpovídající odborné úrovni. U prací studijního charakteru se jedná o přípravu , zpracování a vyhodnocení dat z různých datových zdrojů. U prací projekčního charakteru je příprava podkladů a dat ještě širší o práci v terénu (průzkum lokality a případné doplňující práce - zaměření, dokumentace případných změn oproti podkladům apod. ).

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Průběžné pravidelné individuální konzultace studenta s vedoucím práce k tématice závěrečné práce.

Cíle studia:

Vést studenta k samostatné přípravě podkladů a k návrhu a uplatnění postupů potřebných pro úspěšné zpracování závěrečné práce, a to jak po stránce formální, tak po stránce odborné.

Studijní materiály:

Individuální podle konkrétního zaměření práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4934106.html