Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ocelové konstrukce vodních staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142YOKV Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Valenta
Přednášející:
Petr Valenta
Cvičící:
Petr Valenta
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na oblast navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb. Výuka zahrnuje následující témata:

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Oceli ve vodním stavitelství, značení, používané profily a minimální rozměry, spoje. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Stabilita průřezů namáhaných ohybem a tlakem. Torzní stabilita – klopení nosníku, boulení stěny. Principy navrhování hradícího plechu s velkou a malou tuhostí. Nosné systémy hradících konstrukcí. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení, principy jejich navrhování. Navrhování nádrží a speciálních konstrukcí – potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů.

Požadavky:

Předpokládají se znalosti z předchozích studijních předmětů v oblasti hydraulika, pružnost a pevnost, ocelové konstrukce

Osnova přednášek:

1 - Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Zatížení vodním tlakem, hydrostatický a hydrodynamický tlak, způsoby stanovení.

2 - Druhy ocelí, ocelové prvky ve vodním stavitelství. Klasifikace průřezů namáhaných ohybem a její vliv na návrh konstrukčních prvků.

3 - Rekapitulace základních případů namáhání ocelových průřezů, kombinace namáhání, skládání napětí.

4 - Navrhování ocelových potrubí velkého průměru, přivaděče.

5 - Navrhování štíhlých a vysokých průřezů

6 - Stabilita průřezů namáhaných ohybem. Torzní stabilita – klopení nosníku, boulení stěny.

7 - Navrhování členěných tlačených prutů, ramena segmentových jezů

8 - Návrh hradicího plechu hradicích konstrukcí, hradící plech s malou a velkou tuhostí

9 - Návrh vedlejších výztuh. Spolupůsobící šířka hradicího plechu.

10 - Nosné systémy jednoduchých hradicích uzávěrů. Návrh a optimalizace rozmístění hlavních nosníků. Přenášení zatížení. Zatěžovací stavy.

11 - Princip návrhu jednoduchých hradicích konstrukcí. Vzpěrná a desková vrata plavební komory.

12 - Princip návrhu jednoduchých hradicích konstrukcí. Zdvižné stavidlo a zdvižný segment.

13 - Princip návrhu jednoduchých hradicích konstrukcí. Klapka troubová a dutá, hydrostatické uzávěry (segment, sektor).

Osnova cvičení:

1 - Úvod do programu cvičení, zadání, zásady zpracování a dokumentace statických výpočtů a výkresové dokumentace

2 - Návrh ocelového potrubí teplovodu

3 - Návrh připlavovaného nosníku provizorního hrazení

4 - Návrh ocelové konstrukce vrat plavební komory, část 1

5 - Návrh ocelové konstrukce vrat plavební komory, část 2

6 - Návrh ocelového jezového uzávěru, část 1

7 - Návrh ocelového jezového uzávěru, část 2

Cíle studia:

Seznámení s navrhováním ocelových konstrukcí vodních staveb a jejich praktické procvičení

Studijní materiály:

Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4932606.html