Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kovové konstrukce a technologie VS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XKKT Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Součinitele zatížení, podmínek působení, spolehlivosti materiálu. Zatížení vodním tlakem hydrostatickým, hydrodynamickým a jeho stanovení. Konstrukční oceli používané ve vodním stavitelství. Ocelové potrubí. Nosné systémy hradicích konstrukcí. Návrh hradicího plechu, hlavních vedlejších výztuh. Koroze a protikorozní ochrana vodohospodářských konstrukcí.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

1. Navrhování, zatížení, ocel

2. Tah, tlak – vzpěr, ohyb

3. Spoje

4. Koroze VH konstrukcí

5. Chvění a únava u VH konstrukcí (nerotační vibrace uzávěrů)

6. Kroucení a torzní odolnost jezových uzávěrů

7. Rezerva - volné dny

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení obslužné lávky (jezy, přehrady)

2. Návrh a posouzení připojení – svary

3. Návrh a posouzení připojení – šrouby

4. Dokončení návrhu obslužné lávky

5. Návrh a posouzení žlabu pro převedení vody za stavby

6. Návrh žlabu - pokračování

7. Rezerva - konzultace

Cíle studia:

Seznámit studenty se specifickými aspekty navrhování a provozu ocelových konstrukcí vodních staveb. Pozornost je zaměřena problematické detaily, které u ostatních inženýrských staveb nevyžadují zvýšenou pozornost.

Studijní materiály:

Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009

Ocelové a dřevěné konstrukce 10 Výpočty; Medřický, V.; ČVUT; 2000

Ocelové konstrukce 10 Tabulky; Wald, F.; ČVUT; 1999

Ocelové a dřevěné konstrukce 10; Studnička, J., Medřický, V.; 2001

Poznámka:
Další informace:
nejsou
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5123906.html