Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ocelové konstrukce v hydrotechnice a hydroenergetice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142OKHH Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Martin Králík, Petr Nowak
Přednášející:
Miroslav Brouček, Tomáš Dally, Martin Králík, Petr Nowak, Jiří Souček
Cvičící:
Miroslav Brouček, Tomáš Dally, Martin Králík, Petr Nowak, Jiří Souček
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením. Kombinace namáhání v průřezu. Typy nosných systémů ocelových uzávěrů, navrhování hradícího plechu a nosných prvků. Základní typy používaných ocelových jezových uzávěrů a jejich konstrukční řešení, principy navrhování a statického řešení pro vybrané typy uzávěrů. Navrhování ocelových konstrukcí vrat plavebních komor. Navrhování speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů. Metodika CFD analýzy pro zjištění hydrodynamického zatížení. Simulace pohybovacích mechanismů a jejich silových účinků. Analýza napjatosti ocelové konstrukce s využitím FEM.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009

?Medřický V., Valenta P.: Navrhování plavebních stupňů, ČVUT, 2009

?Medřický V., Valenta P.: Vodní cesty /Navrhování plavebních komor, ČVUT, 2018

?Erbisti P.C.F.: Design of hydraulic gates, CRC Press, 2014

?Simscape Mechanical, Multibody - Simscape Onramp, 2021, https://www.mathworks.com/academia

?Ansys CFX, Ansys Mechanical, 2021, https://www.ansys.com/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-878

15:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B878
místnost TH:B-878

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B878
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6863906.html