Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukční a geotech. problémy VS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XKGP Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Ladislav Satrapa
Přednášející:
Miroslav Brouček, Petra Nešvarová Chvojková, Ladislav Satrapa
Cvičící:
Miroslav Brouček, Petra Nešvarová Chvojková
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmětem výuky jsou specifické otázky návrhu, realizace a provozu přehrad ve vztahu k základovým poměrům a konstrukčním typům přehrad. V rámci předmětu jsou představeny a podrobně rozebrány vybrané havárie významných přehrad včetně vyplývajících posunů v porozumění procesů. Dále jsou představeny technologické výzvy související s realizací masivních betonových konstrukcí, zakládání a úprava základových spár o rozloze několika hektarů a prováděním sypaných hrází v omezujících podmínkách.

Požadavky:

předchozí studium - 142PPVD (Přehrady a provoz vodních děl)

Osnova přednášek:

1. Úvod, historie přehradního stavitelství a vývoj geotechniky

2. Poučení z havárie přehrady Francis, rizika sesuvných ploch, prostorové působení hrází

3. Konstrukční a geotechnické výzvy hrází malých vodních nádrží

4. Přehrady jako prvky kritické infrastruktury a strategické cíle - válka a terorismus

5. Specifika realizace betonové klenbovo-tížné hráze (příklad Hoover Dam)

6. Průsaky a vnitřní eroze v základech a sypaných hrázích (MVE Šárovce)

7. Havárie přehrady Bílá Desná a specifika projektu Sněžné řeky

8. Panamský průplav - výstavba a modernizace; poučení z havárie přehrady Malpasset

9. Rizika aktivace sesuvů do prostorů nádrží, následky a preventivní opatření - Vajont a Šance

10. Poruchy a sanace přehrad v ČR (Slezská Harta, Jirkov, Morávka, Mostiště)

11. Výstavba přehrad v odlehlých lokalitách (Island) a vybrané poruchy přehrad ve světě (Teton, Tous, Calderwood; aj.)

12. Moderní technologie úprav vlastností zemin pro zemní hráze a podloží

13. rezerva - aktuality z oblasti výzev přehradního stavitelství, rezerva na volné dny

Osnova cvičení:

Cvičení rozvíjí téma diskutované v rámci aktuální přednášky.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s neobvyklými aspekty zejména přehradní výstavby vyplývajícími z velikosti předmětných staveb, působících zatížení a nejistot vstupních podkladů pro návrh a posouzení.

Studijní materiály:

Broža,V.-Satrapa,L. 2000. Hydrotechnické stavby 10, ČVUT v Praze, 170 s. ISBN 80-01-01581-5

Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Navrhování přehrad, ČVUT v Praze, 127 s. ISBN 978-80-01-03654-9

Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Hydrotechnické stavby 2, ČVUT v Praze, 128 s. ISBN 978-80-01-03655-6

Fell, R. et al. 2005: Geotechnical Engineering of Dams; CRC Press, ISBN 9781138749344

Tanchev, L. 2014: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, 2nd Ed.; CRC Press, ISBN 9781138073654

Bulletiny Mezinárodní přehradní komise ICOLD

Poznámka:
Další informace:
neexistuje
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4951606.html