Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzikální modelování v hydrotechnice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42FMH ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Fošumpaur
Přednášející:
Pavel Fošumpaur, Martin Králík
Cvičící:
Pavel Fošumpaur, Martin Králík
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Fyzikální modelování v hydrotechnickém výzkumu, volba optimální metodiky. Teorie podobnosti složitých hydrodynamických jevů, rozměrová analýza. Modelování okrajových podmínek. Měřicí technika a měřicí metody. Zpracování výsledků. Aerodynamické modely. Teorie podobnosti, metodika a techniky modelování. Metody analogií, kontinuální, diferenční, strukturní a hybridní analogy. Metody zkoumání hydraulických jevů „in situ“.

Požadavky:

Obhajoba seminární práce na zadané téma. Obsahem seminární práce je kritická rešerše literatury, popis metodiky řešení a analýza výsledků samostatné nebo týmové úlohy. Odevzdání seminární práce v elektronické formě, ústní prezentace a obhajoba.

Osnova přednášek:

1. Teorie podobnosti hydrodynamických jevů.

2. Metodika a technika hydraulického modelového výzkumu.

3. Laboratorní zařízení a metody měření.

4. Modelový výzkum tlakového proudění.

5. Modelový výzkum říčních tratí a otevřených koryt.

6. Modelový výzkum hydrotechnických staveb.

7. Výzkum na objektech in-situ

Osnova cvičení:

Měření a vyhodnocování veličin na fyzikálních modelech v laboratoři.

Cíle studia:

Cílem studia je osvojit si základní metody používané pro návrh hydraulických modelů, měření veličin a jejich vyhodnocování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Čábelka J.a Gabriel P.: Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice. Academia Praha, 1987.

•Kolář V., Patočka C., Bém J.: Hydraulika. SNTL-ALFA, 1983.

Doporučená literatura:

•Novak, P., Moffat, A.I.B., Nalluri, C., Narayanan, R.: Hydraulic Structures. Fourth Edition. Taylor & Francis, London, 2007.

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science

Poznámka:

VH

Další informace:
moodle kurzu
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6026606.html