Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provozní rizika vodohospodářských systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42PRV ZK 3P česky
Garant předmětu:
Ladislav Satrapa
Přednášející:
Ladislav Satrapa
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmět se zabývá nebezpečími a riziky s souvislosti s provozem vodohospodářských systémů, a to ve vazbě na provozní situace podle manipulačního řádu vodního díla. Dále je obsahem předmětu analýza dopadů poruchových stavů vodohospodářských systémů na zajištění příslušných služeb a možnosti aplikace rizikové analýzy a řízení rizika v této oblasti.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

vodohospodářský systém, zobrazení a abstrakce vodohospodářské soustavy (VS), účely VS, faktory působící na funkci VS, rizika z neplnění účelů VS, kategorizace a vyjádření rizik, kvantifikace rizik, řízení rizika, ekonomické dopady scénářů řízení rizika, počítačová vizualizace procesu řízení rizika, propojení vícekriteriálního hodnocení problému s rizikovou analýzou; rozbor a popis VS, kvantifikace vybraných účelů a vazeb VS, nebezpečí v provozu VS, spolehlivost prvků a vazeb VS, rizika vázaná na vazby a prvky VS, ztrátové křivky účelů VS a potenciální škody, možnosti řízení rizika ve variantách, efektivnost a návratnost investic do bezpečnosti provozu

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem studia je naučit studenty analyzovat možné poruchové stavy vodohospodářských systémů a vhodným způsobem kvantifikovat dopady poruchových stavů na funkci systému. Dále je cílem předmětu aplikace rizikové analýzy při řešení dílčích úloh pro vzorové poruchové stavy.

Studijní materiály:

- Votruba,L.,Heřman,J.: Spolehlivost vodohospodářských děl, Česká matice technická, Praha,1993

- Tichý,M.: Ovládání rizika, C.H.Beck v Praze, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24494605.html