Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

GIS ve vodním hospodářství

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XGVH Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Martin Horský
Přednášející:
Martin Horský
Cvičící:
Martin Horský
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní přípravu pro práci s prostředky GIS, zejména ArcGIS od ESRI a možnosti jeho využití ve vodohospodářské praxi.

Studenti se seznámí s datovými formáty (vektor, rastr, databáze,..) a s jejich použitím při analýze VH problémů a prezentaci výsledků ve formě map. Obsahem je i seznámení s možnostmi volně dostupných datových zdrojů a využití dalších nadstaveb ArcGISu, například pro přípravu dat hydrodynamického matematického modelování proudění vody v otevřených korytech (HecGeoRAS).

Požadavky:

žádné další požadavky nejsou

Osnova přednášek:

V průběhu semestru (13h) jsou probírány následující témata:

1) seznámení s GIS prostředky, datovými formáty, prostředím ArcGIS a jeho moduly,

2) Základní práce v prostředku ArcMap - nastavení projektu, přidávání vrstev, jejich obarvení, zobrazování,

3) Práce s vektorovými daty - nastavní zobrazení, editace, atributové tabulky

4) Práce s vektorovými daty - možnosti výběru podle atributu a lokalizace a exporty dat

5) Příprava grafických mapových výstupů (Vkládání DataFrame, legendy, měřítka, severky, atd..)

6) Popis nadstavby ArcToolBox - základní geografické operace

7) Popis nadstavby ArcToolBox - manipulace s daty

8) Práce s rastrovými daty, DMT

9) Popis nadstavby ArcToolBox - rastrové operace, Spatial Analyst a 3D Analyst

10) Nadstavba Model Builder, další nástroje ArcGISu (ArcScene, ArcGlobe, ArcCatalog)

11) Popis veřejně dostupných OnLine dat (služby WMS, WMTS, IMS, ArcGisOnline)

12) Využití nadstavby HecGeoRAS a jeho propojení s prostředkem HEC RAS

13) Odevzdávání zápočtových úloh

Osnova cvičení:

V průběhu semestru (13h) jsou na cvičeních ihned procvičovány témata odpovídající jednotlivým přednáškám:

1) seznámení s GIS prostředky, datovými formáty, prostředím ArcGIS a jeho moduly,

2) Základní práce v prostředku ArcMap - nastavení projektu, přidávání vrstev, jejich obarvení, zobrazování,

3) Práce s vektorovými daty - nastavní zobrazení, editace, atributové tabulky

4) Práce s vektorovými daty - možnosti výběru podle atributu a lokalizace a exporty dat

5) Příprava grafických mapových výstupů (Vkládání DataFrame, legendy, měřítka, severky, atd..)

6) Popis nadstavby ArcToolBox - základní geografické operace

7) Popis nadstavby ArcToolBox - manipulace s daty

8) Práce s rastrovými daty, DMT

9) Popis nadstavby ArcToolBox - rastrové operace, Spatial Analyst a 3D Analyst

10) Nadstavba Model Builder, další nástroje ArcGISu (ArcScene, ArcGlobe, ArcCatalog)

11) Popis veřejně dostupných OnLine dat (služby WMS, WMTS, IMS, ArcGisOnline)

12) Využití nadstavby HecGeoRAS a jeho propojení s prostředkem HEC RAS

13) Odevzdávání zápočtových úloh

Cíle studia:

Zvládnutí kompletní obsluhy SW prostředku ArcGIS a jeho využití ve vodohospodářské praxi včetně jeho nadstaveb a možností datových zdrojů.

Studijní materiály:

[1] Booth, B., Mitchell, A. - Začínáme s ArcGIS, ESRI, USA

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-878

16:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B878
místnost TH:B-878

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B878
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4261206.html