Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Vodohospodářské soustavy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42VSO ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Fošumpaur
Přednášející:
Pavel Fošumpaur
Cvičící:
Pavel Fošumpaur
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Základem předmětu jsou stochastické a systémové metody řešení nádrží a vodohospodářských soustav. Zahrnuje pravděpodobnostní koncepce řešení zásobní a ochranné funkce nádrží, optimalizační problémy v oblasti navrhování a řízení soustav, problematiku řízení v reálném čase včetně využití matematických modelů. Moderní teorie řízení a její aplikace. Lineární programování, nelineární programování, dynamické programování. Vícekriteriální optimalizace. Matematické modely pro potřeby řízení soustav (zejména simulační modely, adaptivní a učící se modely), využití moderních technologií řízení v reálném čase (expertní systémy), problematika vodohospodářských dispečinků, řízení soustav v nových ekonomických podmínkách.

Požadavky:

Obhajoba seminární práce na zadané téma. Obsahem seminární práce je kritická rešerše literatury, popis metodiky řešení a analýza výsledků samostatné nebo týmové úlohy. Odevzdání seminární práce v elektronické formě, ústní prezentace a obhajoba.

Osnova přednášek:

1. Základy tvorby algoritmů a programování.

2. Systémové metody. Lineární programování, nelineární programování, dynamické programování.

3. Vícekriteriální optimalizace.

4. Modelování dopadů klimatické změny na vodní zdroje.

5. Pravděpodobnostní metody v teorii časových řad. Modelování syntetických řad v soustavě profilů. Srážkové generátory.

6. Riziková analýza.

7. Adaptivní a učící se modely.

Osnova cvičení:

1. Základy tvorby algoritmů a programování. Matlab.

2. Optimalizace dispečerského řízení odtoku.

3. Adaptační model na klimatickou změnu.

4. Využití kontinuální simulace pro optimalizaci povodňového řízení odtoku.

5. Využití kontinuální simulace pro optimalizaci řízení nádrží v době hydrologického sucha.

Cíle studia:

Cílem studia je osvojit si základní systémové a pravděpodobnostní metody používané pro koncepční úlohy navrhování a řízení vodohospodářských soustav.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Nacházel, K., Patera, A., Přenosilová, E., Toman, M. Vodohospodářské soustavy, vydav. ČVUT Praha 1997.

•Karamouz, M., Szidarovszki, F., Zahraie, B. Water Resources Systems Analysis, Lewis Publishers, USA, 2003.

•Votruba, L. a kol. Vodohospodářské soustavy, Nakl. techn. lit., Praha 1979.

Doporučená literatura:

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

Poznámka:

VH

Další informace:
Moodle předmětu
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027106.html