Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydraulic Structures

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142HYSE Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Miroslav Brouček, Ladislav Satrapa
Přednášející:
Miroslav Brouček, Petr Nowak, Milan Zukal
Cvičící:
Miroslav Brouček, Petr Nowak, Milan Zukal
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Kurz je zaměřen na obecné znalosti a koncepční navrhování vodních staveb. V první části kurzu se studenti seznámí se základy navrhování a řízení vodních nádrží, jezů na řekách a plavebních staveb včetně zdymadel a výtahů. Druhá část kurzu poskytuje hlubší pohled na přehradní stavitelství a hydroenergetiku. Kurz je vhodný pro studenty magisterského i bakalářského studia a předpokládá základní znalosti hydrauliky a hydrologie. Kurz je přirozeným rozšířením předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí z hlediska navrhování a provozu vodních staveb.

Požadavky:

předchozí studium; předmět Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí

Osnova přednášek:

1. Základní funkce a účely nádrží

2. Zásobní funkce nádrží

3. Ochranná a další funkce nádrží

4. Klíčové otázky a dokumenty pro navrhování; zatížení vodních staveb

5. Pevné a pohyblivé jezy, návrh, provoz a posuzování hydrotechnických staveb

6. Inženýrské základy vnitrozemské plavby a vodních cest

7. Přehrady - popis, konstrukční typy, základní podklady pro návrh

8. Betonové a sypaná přehrady - zakládání a technologie

9. Funkční objekty přehrad a proces výstavby

10. Energie, druhy energie, přeměna energie vody na elektřinu, přenosová soustava, hydroenergetický potenciál

11. Soustředění výšky a průtoku, odběrný objekt, elektrárna, převod vody

12. Zařízení vodních elektráren - turbíny, uzávěry, generátory, řídicí systém

13. Rezerva (volné dny, konzultace)

Osnova cvičení:

1. Dopady vodních staveb na životní prostředí

2. Zásobní funkce nádrže

3. Ochranná funkce nádrže

4. Hydraulický návrh pevného jezu nebo nehrazeného bezpečnostního přelivu

5. Hydraulický návrh pohyblivého jezu

6. Hydraulický návrh vývaru

7. Posouzení stability betonové tížné hráze

8. Základní návrh a výpočet průsaků u sypaných hrází

9. Spodní výpusti, obtokové tunely a šachtové přelivy

10. Základní výpočty přečerpávací vodní elektrárny

11. Výpočet roční výroby nízkospádové vodní elektrárny

12. Jednotkové charakteristiky turbíny, přepočet na velikost prototypu

13. Reserve - consultation; Public Holiday

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se zásadami konkrétního stavebního návrhu hydrotechnických konstrukcí a celkového návrhu technologických zařízení hydrotechnických staveb. Cílem studia je prohloubení všeobecných informací o konstrukcích vodních staveb získaných při studiu předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí.

Studijní materiály:

Novak, P., Moffat, A.I.B., Nalluri, C. and Narayanan, R. 2007: Hydraulic Structures 4th ed.; Taylor & Francis

Tanchev, L. 2014: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, 2nd Ed.; CRC Press

Jansen, R.B. 1988: Advanced Dam Engineering - For Design, Construction and Rehabilitation; Van Nostrand Reinhold

Poznámka:
Další informace:
nejsou - předmět má zřízený vždy kurz v Moodle
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-830

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B830
místnost TH:B-830

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B830
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6189506.html