Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie konstrukcí vodních staveb II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42TK2 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Ladislav Satrapa
Přednášející:
Ladislav Satrapa
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením - s uvažováním specifik vodních staveb. Kombinace namáhání v průřezu. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení. Chvění ocelových konstrukcí a únavová pevnost. Principy navrhování a konstrukční řešení pohybovacích mechanizmů, armatur, ložisek, kloubů. Navrhování zařízení speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů, lodní zdvihadla, vázací zařízení.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

analýza tří úloh souvisejících s tématem a zaměřením doktorského studia doktoranda

Osnova cvičení:

analýza tří úloh (shodných s přednáškou) souvisejících s tématem a zaměřením doktorského studia doktoranda

Cíle studia:

Naučit studenty navrhovat zejména ocelové konstrukce, a to při uvažování návrhových a provozních specifik vodních staveb.

Studijní materiály:

Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24443105.html