Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie konstrukcí vodních staveb II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42TK2 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Ladislav Satrapa
Přednášející:
Ladislav Satrapa
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Zatížení vodohospodářských konstrukcí. Navrhování konstrukčních prvků namáhaných tahem, tlakem, ohybem, stabilita průřezů namáhaných ohybem, kroucením - s uvažováním specifik vodních staveb. Kombinace namáhání v průřezu. Základní typy používaných uzávěrů a jejich konstrukčního řešení. Chvění ocelových konstrukcí a únavová pevnost. Principy navrhování a konstrukční řešení pohybovacích mechanizmů, armatur, ložisek, kloubů. Navrhování zařízení speciálních konstrukcí - potrubní přivaděče velkých rozměrů a spádů, lodní zdvihadla, vázací zařízení.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

analýza tří úloh souvisejících s tématem a zaměřením doktorského studia doktoranda

Osnova cvičení:

analýza tří úloh (shodných s přednáškou) souvisejících s tématem a zaměřením doktorského studia doktoranda

Cíle studia:

Naučit studenty navrhovat zejména ocelové konstrukce, a to při uvažování návrhových a provozních specifik vodních staveb.

Studijní materiály:

Medřický, V., Valenta, P., Ocelové konstrukce vodohospodářských staveb, ČVUT, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24443105.html