Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie a chování konstrukcí vodních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D42TCK ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Ladislav Satrapa
Přednášející:
Miroslav Brouček, Ladislav Satrapa
Cvičící:
Miroslav Brouček, Ladislav Satrapa
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Úvodní část studia předmětu se věnuje aproximaci zatížení (působení vody, vlastní tíhy, teplotních změn, zemin a hornin, seizmických účinků atd.) a příslušné odezvě konstrukcí. Dále je předmětem studia přetvoření masivních konstrukcí spolu s podložím vzhledem k širokému uplatnění masivních konstrukcí jako součástí vodních staveb. Detailní zaměření se týká dále zejména konstrukcí ze zemních a kamenitých násypů, betonových konstrukcí a ocelových konstrukcí. V souvislosti s častým výskytem vibrací na konstrukcích vodních děl (zejména technologii) budou studenti seznámeni s účinky a analýzou seizmicity, dynamických namáhání a únavy konstrukcí vodních děl. Pro předpovídání chování konstrukcí a zpětnou analýzu budou prezentovány zásady formulace problému, okrajové podmínky a možnosti řešení, zejména se zaměřením na modely chování - lineární, rovinné a prostorové úlohy. Pro přiblížení problematiky provozních nejistot budou popsány možnosti aplikace teorie spolehlivosti v analýze chování konstrukcí vodních staveb, a to pro stavební konstrukce i technologické prvky nebo systémy.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

analýza tří úloh souvisejících s tématem a zaměřením doktorského studia doktoranda

Osnova cvičení:

analýza tří úloh (shodných s přednáškou) souvisejících s tématem a zaměřením doktorského studia doktoranda

Cíle studia:

Naučit studenty analyzovat chování konstrukcí v komplexním pojetí od zatížení přes odezvu konstrukce jako celku i v jejích dílčích částech až po hodnocení provozní spolehlivosti. V rámci studia je pozornost zaměřena na masívní a ocelové konstrukce ve specifické aplikaci na vodních dílech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Gabriel P., Grandtner T., Průcha M., Výbora P.: Jezy. Praha: SNTL, 1989. 456 s. DT 627.43 (075.8)

•Broža V., Kratochvíl J., Peter P., Votruba L.: Přehrady. Praha: SNTL, 1987. 548 s. DT 627.81 (075.8)

•Votruba L., Heřman J.: Spolehlivost vodohospodářských děl. Praha: Česká matice technická, 1993. 496 s. ISBN 80-209-0251-1.

•Vischer D.L., Hager W.H.: Dam Hydraulics. John Wiley & Sons Ltd, 1998. 316 s. ISBN 0 471 97289 4

•Fell R., MacGregor P., Stapledon D., Bell G.: Geotechnical Engineering of Dams. A.A. Balkema Publishers Leiden, 2005. 912 s. ISBN 04 1536 440 x

•Saxena K.R., Sharma V.M.:Dams Incidents and Accidents. Taylor & Francis, 2005. 228 s. ISBN 90-5809-701-3

Doporučená literatura:

•návody a příručky měřicích a monitorovacích přístrojů

•Hartford D., Beacher G.: Risk and uncertainty in dam safety. London: Thomas Telford Publishing, 2004.391 s. ISBN 0-7277-3270-6

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027006.html