Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provoz vodních děl

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142XPVD Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Předmětem výuky je problematika provozu vodních děl - jezů, přehrad, vodních cest a vodních elektráren. Studenti budou na příkladech provozovaných vodních staveb seznámeni s legislativními a technickými požadavky souvisejícími s udržováním vodních děl v dlouhodobém provozu.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

vodní zákon, prezentace provozních zkušeností pro vybraných 12 vodních děl, prezentace studentů

Osnova cvičení:

rozbor zkušeností z provozu 12 vodních děl, prezentace studentů

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se zkušenostmi z provozu vodních děl se zaměřením na specifika vodních staveb a tyto zkušenosti dále analyzovat.

Studijní materiály:

[1] Broža V., Haindl K., Patera A.: Provoz vodních děl. FSv ČVUT, 1993.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5124006.html