Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přehrady a provoz vodních děl

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142PPVD Z,ZK 5 2P+3C česky
Garant předmětu:
Ladislav Satrapa
Přednášející:
Miroslav Brouček, Pavel Fošumpaur, Martin Horský, Ladislav Satrapa
Cvičící:
Miroslav Brouček, Pavel Fošumpaur, Martin Horský, Jitka Kučerová, Petra Nešvarová Chvojková, Lucie Norková, Ladislav Satrapa
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Studenti budou během výukového semestru v oboru přehrad seznámeni se základy navrhování, výstavby a provozu přehrad se zaměřením na bezpečnost a další vazby k okolnímu prostředí. Důležitou oblastí výuky je přehradní výstavba v pohledu do budoucnosti - bezpečnost, opravy, modernizace a rekonstrukce. Dále studenti v rámci bloku provozu vodních děl získají základní informace o státní správě ve vodním hospodářství se zaměřením na vodní díla. Seznámí se s obsahem manipulačních a provozních řádů vodních děl. Základní informaci získají o problematice zimního provozu toků a vodních děl a o sledování chování vodních děl. Na závěr výuky bude prezentována oblast bezpečnosti vodních děl v provozu. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. V rámci cvičení studenti zpracovávají jednotlivé úlohy související s navrhováním přehrad.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

1 - přehrady v kontextu hydrotechnických staveb, podklady pro navrhování, průzkumy, zahájení stavby, specifika výstavby přehrad, etapizace stavby v koncepci objektů

2 - rozdělení a konstrukční typy přehrad, koncepce návrhu příčného řezu sypanou a betonovou hrází

3 - zatížení přehrad

4 - zakládání přehrad, technologie výstavby

5 - bezpečnostní přelivy

6 - spodní výpusti

7 - přehradní beton, betonové přehrady, zvláštní konstrukce přehrad

8 - sypané přehrady, drény a filtry v tělesech hrází

9 - úprava koruny sypané a betonové hráze, komunikace v tělese hráze, převýšení koruny hráze nad hladinou

10 - sledování chování přehrad

11 - provoz přehrad, manipulační a provozní řády

12 - aktuální otázky přehradního stavitelství u nás

13 - přehrady ve světě

Osnova cvičení:

1 - zpracování hydrologických podkladů a návrhových parametrů, lokalizace přehrady, základní koncepce v souvislosti s prováděním stavby

2 - výpočty zatížení, charakteristiky nádrže

3 - návrh vzorového příčného řezu betonové hráze, polohy hladin, výpočet stability hráze

4 - návrh sypané hráze, výpočet průsaků, výkres příčného řezu hráze

5 - koncepční uspořádání přehrady a jejích objektů

6 - návrh bezpečnostního přelivu a odvedení vody od přelivu

7 - návrh spodních výpustí a vývaru

8 - etapy výstavby a požadavky na vybavení v jednotlivých etapách

9 - konzultace k výkresům projektu

10 - provoz vodních děl - úvod

11 - provoz vodních děl - praxe, přípravná fáze

12 - provoz vodních děl - sledování

13 - provoz vodních děl - hodnocení výsledků sledování, opatření pro zajištění trvalé bezpečnosti

Cíle studia:

Provést studenty základním postupem stavebního záměru výstavby přehrady od předběžného návrhu přes zpracování hlavních výpočtů po zpracování výkresové dokumentace základních objektů přehrady.

Studijní materiály:

Broža,V.-Satrapa,L. 2000. Hydrotechnické stavby 10, ČVUT v Praze, 170 s. ISBN 80-01-01581-5

Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Navrhování přehrad, ČVUT v Praze, 127 s. ISBN 978-80-01-03654-9

Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Hydrotechnické stavby 2, ČVUT v Praze, 128 s. ISBN 978-80-01-03655-6

Herzog,M.A.M. 1999. Practical dam analysis, Thomas Telford Publishing, London, 235 s. ISBN 3-8041-2070-9

Votruba,L.-Heřman,J. 1993. Spolehlivost vodohospodářských děl, Česká matice technická, Praha, 488 s. ISBN 80-209-0251-1

Broža,V.-Kratochvíl,J.-Peter,P.-Votruba,L.1987, Přehrady, SNTL/ALFA Praha/Bratislava, 548 s. ISBN ---

Šálek,J.-Mika,Z.-Tresová,A. 1989. Rybníky a účelové nádrže, SNTL, Praha, 272 s. ISBN ---

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-217

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Čt
místnost TH:B-875

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B875

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3337306.html