Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydraulic Structures

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142HYST Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Kurz je zaměřen na obecné znalosti a koncepční navrhování vodních staveb. V první části kurzu se studenti seznámí se základy navrhování a řízení vodních nádrží, jezů na řekách a plavebních staveb včetně zdymadel a výtahů. Druhá část kurzu poskytuje hlubší pohled na přehradní stavitelství a hydroenergetiku. Kurz je vhodný pro studenty magisterského i bakalářského studia a předpokládá základní znalosti hydrauliky a hydrologie. Kurz je přirozeným rozšířením předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí z hlediska navrhování a provozu vodních staveb.

Požadavky:

předchozí studium; předmět Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí

Osnova přednášek:

13 přednášek k jednotlivým konstrukcím hydrotechnických staveb

Osnova cvičení:

výpočtové úlohy k vybraným příkladům konstrukcí

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se zásadami konkrétního stavebního návrhu hydrotechnických konstrukcí a celkového návrhu technologických zařízení hydrotechnických staveb. Cílem studia je prohloubení všeobecných informací o konstrukcích vodních staveb získaných při studiu předmětu Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí.

Studijní materiály:

!Novak, P., Moffat, A.I.B., Nalluri, C. and Narayanan, R. 2007: Hydraulic Structures 4th ed.; Taylor & Francis

!Tanchev, L. 2014: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, 2nd Ed.; CRC Press

?Jansen, R.B. 1988: Advanced Dam Engineering - For Design, Construction and Rehabilitation; Van Nostrand Reinhold

Poznámka:
Další informace:
nejsou
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5145506.html