Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_AMSMB volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01DIM1 Diskretní matematika 1 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
01DIM2 Diskretní matematika 2 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
01DIMA3 Diskrétní matematika 3 česky Předmět je vypsán
02DEF1 Dějiny fyziky 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
01DEM Dějiny matematiky česky Z 1 0+2 Předmět je vypsán
18EKN Ekonometrie česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné česky Předmět je vypsán
02FYS1 Fyzikální seminář 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
B0B36JUL Julia pro optimalizaci a učení česky KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině česky Z 1 0+2 Předmět je vypsán
01LIP Lineární programování česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1 česky Předmět je vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2 česky Předmět je vypsán
01NME2 Numerické metody 2 KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
15CH1 Obecná chemie 1 Z 3 2+1 Předmět je vypsán
15CH2 Obecná chemie 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
01PGR1 Počítačová grafika 1 česky Předmět je vypsán
01PGR2 Počítačová grafika 2 česky Předmět je vypsán
01PSR Principy statistického rozhodování česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
18PRC1 Programování v C++ 1 česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
18PRC2 Programování v C++ 2 česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
01PR Programování v R česky Předmět je vypsán
18PPY1 Programování v Pythonu 1 česky Z 2 2C Předmět je vypsán
18PPY2 Programování v Pythonu 2 česky Z 2 2S Předmět je vypsán
18PPY3 Programování v Pythonu 3 česky Z 2 2C Předmět je vypsán
01PSL Publikační systém LaTeX česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01SSM1 Seminář současné matematiky 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01SOS1 Softwarový seminář 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01SOS2 Softwarový seminář 2 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů česky Předmět je vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
18ZALG Základy algoritmizace česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17UING Úvod do inženýrství
Jan Frýbort, Petr Haušild, Radek Mušálek 
česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
02UKP1 Úvod do křivek a ploch 1 Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023610-BSPAMSMV.html