Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Povinně volitelné předměty, Project management, prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
32ME-P-ADFM-01 Advanced Topics in Financial Management anglicky Předmět není vypsán
G16C0101 Balanced Scorecard
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32ME-P-BPMN-01 Business Process Management anglicky Předmět je vypsán
G16E2302 Business Process Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-CHIN-01 China's Innovations and Global Influence anglicky Předmět je vypsán
127CP11 City planning 11 anglicky ZK 2 2P ZK 2 2P Předmět je vypsán
32ME-P-CLCH-01 Climate Change Causalities anglicky Předmět je vypsán
32MC-P-VLAD-01 Dobré vládnutí ve veřejném sektoru česky Předmět je vypsán
G63E3301 Economic and Financial Modelling
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-EFNM-01 Economic and Financial Modelling anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-ECCH-01 Economics of Climate Change
 
anglicky Předmět není vypsán
G63E0201 Economics of Climate Change
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-ENIC-01 English for Intercultural Communication anglicky Předmět je vypsán
G04E0201 English for Intercultural Communication
 
anglicky Z,ZK 6 0P+4C Z,ZK 6 0P+4C Předmět není vypsán
G65C0202 Environmentální aspekty regionálního rozvoje
 
česky Předmět není vypsán
32MC-P-ENAR-01 Environmentální aspekty regionálního rozvoje česky Předmět je vypsán
G65E4101 European Union and Regional Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-EUPO-01 European Union and Regional Policy anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-FMRI-01 Financial Markets and Risk Management anglicky Předmět není vypsán
G63E2301 Financial Markets and Risk Management
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G63E0202 Green Transition
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-PIMN-01 Innovation Project Management anglicky Předmět je vypsán
32-IPW-6 International Project Workshop
 
anglicky Předmět není vypsán
127XKRS Krajina a sídla česky Z 2 2P Předmět je vypsán
32ME-P-LEAN-01 Lean Manufacturing anglicky Předmět není vypsán
G16E1302 Lean Manufacturing
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-MINE-01 Management in International Environment anglicky Předmět je vypsán
G16E0102 Managing in an International Environment
 
anglicky Předmět není vypsán
G04E0202 Meetings and Negotiations in English
 
anglicky Z,ZK 6 0P+4C Předmět není vypsán
32ME-P-MNEN-01 Meetings and Negotiations in English anglicky Předmět je vypsán
G63E4201 Monetary Economics and Policy
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-MEPO-01 Monetary Economics and Policy anglicky Předmět je vypsán
32MC-P-OTIK-01 Odrazy technických inovací v kultuře česky Předmět je vypsán
G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
32MC-P-PRX1-01 Praxe česky Předmět je vypsán
G00C4104 Praxe
 
česky Předmět není vypsán
G16C0301 Praxe v lean managementu
 
česky Předmět není vypsán
G16E0203 Project Innovation Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G65C0103 Public Relations
 
Předmět není vypsán
32ME-P-RDPL-01 Regional Development and Planning anglicky Předmět je vypsán
G65E2301 Regional Development and Planning
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32MC-P-RGIS-01 Regionalistika česky Předmět je vypsán
G16C0201 Service design
 
česky Předmět není vypsán
G16E3301 Six Sigma
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-6SIG-01 Six Sigma anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-SMCR-01 Smart Cities and Regions anglicky Předmět je vypsán
G65E1301 Smart Cities and Regions
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-P-SVRG-01 Společenské vztahy v regionech česky Předmět je vypsán
32MC-P-SPOL-01 Spolupráce soukromého a veřejného sektoru česky Předmět je vypsán
32ME-P-SENM-01 Strategies of Entering New Markets anglicky Předmět je vypsán
G16E0401 Strategies of Entering New Markets
 
anglicky Předmět není vypsán
G65C0201 Územní management
 
česky Předmět není vypsán
G16C0104 Řešení reálných problémů
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022907-PJM_P_22_23_PVP.html