Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

English for Intercultural Communication

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32ME-P-ENIC-01 Z,ZK 6 0P+4C anglicky
Vztahy:
Předmět 32ME-P-ENIC-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G04E0201 (vztah je symetrický)
Předmět 32ME-P-ENIC-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G04E0201
Garant předmětu:
Kryštof Beták, Eva Císlerová, Ondřej Galuška
Přednášející:
Kryštof Beták, Ondřej Galuška
Cvičící:
Kryštof Beták, Ondřej Galuška
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

Semináře kladou důraz na jasnost a správné porozumění v cizojazyčné komunikaci, kulturní odlišnosti ovlivňující vyjadřování, jazykové prostředky v mezikulturním přesvědčování.

Osnova předmětu:

-Pojetí kultury

-Kulturní a jazykový kontext v komunikaci

-Interkulturní teorie a jejich vliv na jednání a jazykové vyjadřování

-Mezinárodní angličtina jako lingua franca

-Nejčastější jazykové chyby jako příčiny nedorozumění

Požadovaná úroveň dle SERRJ B2

Požadavky:

-aktivní účast na cvičeních

-prezentace (15 – 20 min na vybrané téma): Studenti si vyberou jedno ze seznamu témat (dva studenti si mohou vybrat stejné téma). Ve své prezentaci by studenti měli stručně shrnout zadaný text a pokusit se kriticky zhodnotit vznesené argumenty. Prezentace by měla být zakončena otázkami pro následující debatu

-závěrečná esej napsaná v průběhu posledního semináře

Stejné požadavky platí i pro studenty, kteří se během semestru účastní odborných praxí ve firmách. Docházka je během trvání praxe omluvena.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.) Úvod, multikulturalita a interkulturní teorie

2.) Co je kultura. Já a moje kulturní hodnoty. Kulturní a jazykový kontext v komunikaci

3.) Překážky v komunikaci. Kulturní stereotypy

4.) Jinakost a jak s ní pracovat

5.) Kulturní dimenze

6.) Neverbální komunikace

7.) Komunikační styly a strategie

8.) Mezinárodní angličtina jako lingua franca

9.) Nejčastější jazykové chyby jako příčiny nedorozumění

10.) Management. Interkulturní komunikativní kompetence - srozumitelné vyjadřování

11.) Vyjednávání. Interkulturní komunikativní kompetence - poslech s porozuměním

12.) Práce v mezinárodních týmech, nedorozumění v komunikaci

13.) Sociologie jídla

14.) Globální univerzita

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

-vysvětlit základní pojmy a koncepty mezikulturní komunikace

-popsat vlastní kulturní hodnoty a postoje

-vymezit kulturní dimenze důležité pro pracovní prostředí

-zpřesnit používání adekvátních jazykových prostředků (především gramatických, lexikálních, funkčních);

-vhodně vyjadřovat myšlenky a názory

-analyzovat modelové situace

-uvědomovat si a minimalizovat jazykové a kulturní bariéry

Studijní materiály:

Povinná:

Gibson R.: Intercultural Business Communication, OUP, ISBN 978-0-19-442180-5

Murphy, R.: English Grammar In Use, ISBN 9780521532891

Doporučená:

Schmidt, P.: In Search of Intercultural Understanding, 2007, Vienna: Meridian World Press, ISBN:

Lewis, R.: When cultures collide, 2005, London: Nicholas Brealey Publishing, ISBN 978-1-90483802-9

Mackenzie, I:English for Business Communication, 1997, CUP

Jones, L.: Working In English, ISBN 9780521776844

Hancock, M.: English Pronunciation In Use, ISBN 9780521687522

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:210

14:15–15:45
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:210

16:00–17:30
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Út
St
místnost DEJ:M105

12:30–14:00
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:M105

14:15–15:45
(paralelka 102)
Dejvice
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost DEJ:210

14:15–15:45
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:210

16:00–17:30
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Út
St
místnost DEJ:308

12:30–14:00
(paralelka 102)
Dejvice
Seminární místnost
místnost DEJ:308

14:15–15:45
(paralelka 102)
Dejvice
Seminární místnost
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7502206.html