Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krajina a sídla

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127XKRS Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Kupka
Přednášející:
Jiří Kupka, Zuzana Pešková
Cvičící:
Jiří Kupka, Zuzana Pešková
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Nepovinný předmět představuje vybrané kapitoly k tématům krajinářské architektury a urbanismu, přičemž se zaměřuje na dva tematické bloky - zahradní umění a sídla (městská i venkovská). Doplňuje sérii povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském i magisterském stupni studia oborů Inženýrství životního prostředí a Architektura a stavitelství o různé aspekty, pohledy a doplňující témata, na která nebyl v rámci povinných a povinně volitelných předmětů prostor.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet je udělen za docházku – minimální účast na 8 přednáškách – v případě nižší prezence může být docházka nahrazena samostatnou prací. Předmět nemá žádné prerekvizity a je nabízen všem zájemcům napříč obory.

Osnova přednášek:

Zahradní a krajinářská architektura

1) Středověké zahrady – zdroje informací, znaky, příklady

2) Renesanční a manýristické zahrady – zdroje informací, znaky, příklady

3) Barokní zahrady – zdroje informací, znaky, příklady

4) Přírodně krajinářský park – inspirace, zdroje informací, znaky, příklady

Městská a venkovská sídla

5) Města (nejen) biblických příběhů. Města Levanty doby bronzové

6) Jeruzalém a další města Izraele v době novozákonní

7) Města hrdinů řeckých bájí

8) Vývoj urbanistické formy českých vesnic

9) Sídelní struktura českého venkova se zaměřením na středověk

10) Vývoj venkovského domu

11) Nová města 20. století (Brasilia)

12) Státní regulační komise a rozvoj Prahy za první republiky

Osnova cvičení:

Předmět má pouze přednášky.

Cíle studia:

Cílem studia je rozšířit znalosti o zajímavé detaily z dějin zahradního umění, měst a vesnic, na které nebyl v rámci povinných a povinně volitelných předmětů prostor. Jde o vybrané kapitoly a témata, která se proměňují podle aktuálního akademického roku a přizvaných hostů. Předmět je určen zájemcům o daná témata ze všech studijních oborů.

Studijní materiály:

Studijní materiály a podrobnosti jsou dostupné v Moodlu.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-836

17:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A836
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5119706.html