Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Meetings and Negotiations in English

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G04E0202 Z,ZK 6 0P+4C anglicky
Vztahy:
Předmět G04E0202 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-MNEN-01 (vztah je symetrický)
Předmět G04E0202 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-P-MNEN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut jazykových studií
Anotace:

English for Meetings and Negotiations je součástí řady kurzů pro studenty navazujícího studia zaměřených na funkční jazyk. Kurz je určen pro studenty na úrovni upper intermediate.

Výuka se zaměřuje na kolaborativním modelu anglického jazyka určeného pro okruh pracovních či obchodních schůzí a vyjednávání. Přestože kurz není primárně zaměřen na konfrontační vyjednávací a komunikační strategie, část výkladu je věnována strategiím a jazyku předcházení a vyrovnávání se s konfrontačními situacemi.

Kurz je vystavěn na základě moderního, stále více rozšířeného modelu „International English“, tedy mezinárodní angličtiny chápané jako lingua franca. Poslechové materiály pracují s nahrávkami rodilých mluvčí všech stylů AJ a zaměřují se na kolokace a idiomatiku americké i britské angličtiny.

Požadavky:

Případové studie a praktická cvičení (aktivita na cvičení 30 bodů)

Revize a písemné Domácí úkoly (20 bodů)

Písemný Test založený na probrané látce (30 bodů) + Ústní zkouška (20 bodů)

Celkem max 100 bodů.

V případě nutnosti zakončit předmět online bude kurz zakončen odevzdáním vypracovaných materiálů prostřednictvím vhodné LMS platformy (např. Moodle) a ústní zkouškou, která se uskuteční online.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Unit 1: Startovní Quiz, zahájení a vedení schůze

Unit 2: Vyjadřování souhlasu, nesouhlasu a přerušování mluvčího

Unit 3: Vyjadřování podpory názoru

Unit 4: Vysvětlovaní a shrnutí stanovisek

Unit 5: Action Points, Follow-Up and ukončení schůze

Unit 6: Diskuse problémů a brainstorming; Role Plays a Case Studies

Unit 7: Vyjednávací strategie

Unit 8: Zahájení vyjednávání a vztahy mezi vyjednávajícími

Unit 9: Hodnocení a feedback

Unit 10: Vyjednávání a překonávání překážek

Unit 11: Odmítnutí nabídky a udržování dobré vůle

Unit 12: Uzavření obchodu

Cíle studia:

1) Seznámit se se základními frázemi a postupy schůzí a jednání

2) Zlepšit schopnost rozpoznávat a formulovat argumenty a názory

3) Seznámit se s frázemi vyjednávání a jejich posloupností

4) Procvičit poslechové a komunikační dovednosti v dané oblasti

Studijní materiály:

Wallwork Adrian: Meetingss, Negotiations, and Socializing. A Guide to Professional English. Springer, 2014. ISBN 978-1-4939-0631-4. ISBN 978-1-4939-0632-1 (e-Book).

Sweeney Simon: English for Business Communication. Student’s Book. Cambridge University Press. 2003. ISBN 0 521 75449 6 Student’s Book

Poznámka:

Jazyk výuky: anglicky

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5126006.html