Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Meetings and Negotiations in English

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32ME-P-MNEN-01 Z,ZK 6 0P+4C anglicky
Vztahy:
Předmět 32ME-P-MNEN-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G04E0202 (vztah je symetrický)
Předmět 32ME-P-MNEN-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G04E0202
Garant předmětu:
Dagmar Skokanová
Přednášející:
Dagmar Skokanová
Cvičící:
Dagmar Skokanová
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

English for Meetings and Negotiations je součástí řady kurzů pro studenty navazujícího studia zaměřených na funkční jazyk. Kurz je určen pro studenty na úrovni upper intermediate.

Výuka se zaměřuje na kolaborativním modelu anglického jazyka určeného pro okruh pracovních či obchodních schůzí a vyjednávání. Přestože kurz není primárně zaměřen na konfrontační vyjednávací a komunikační strategie, část výkladu je věnována strategiím a jazyku předcházení a vyrovnávání se s konfrontačními situacemi.

Kurz je vystavěn na základě moderního, stále více rozšířeného modelu „International English“, tedy mezinárodní angličtiny chápané jako lingua franca. Poslechové materiály pracují s nahrávkami rodilých mluvčí všech stylů AJ a zaměřují se na kolokace a idiomatiku americké i britské angličtiny.

Požadavky:

Případové studie a praktická cvičení (aktivita na cvičení 30 bodů)

Revize a písemné Domácí úkoly (20 bodů)

Písemný Test založený na probrané látce (30 bodů) + Ústní zkouška (20 bodů)

Celkem max 100 bodů.

V případě nutnosti zakončit předmět online bude kurz zakončen odevzdáním vypracovaných materiálů prostřednictvím vhodné LMS platformy (např. Moodle) a ústní zkouškou, která se uskuteční online.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Unit 1: Startovní Quiz, zahájení a vedení schůze

Unit 2: Vyjadřování souhlasu, nesouhlasu a přerušování mluvčího

Unit 3: Vyjadřování podpory názoru

Unit 4: Vysvětlovaní a shrnutí stanovisek

Unit 5: Action Points, Follow-Up and ukončení schůze

Unit 6: Diskuse problémů a brainstorming; Role Plays a Case Studies

Unit 7: Vyjednávací strategie

Unit 8: Zahájení vyjednávání a vztahy mezi vyjednávajícími

Unit 9: Hodnocení a feedback

Unit 10: Vyjednávání a překonávání překážek

Unit 11: Odmítnutí nabídky a udržování dobré vůle

Unit 12: Uzavření obchodu

Cíle studia:

1) Seznámit se se základními frázemi a postupy schůzí a jednání

2) Zlepšit schopnost rozpoznávat a formulovat argumenty a názory

3) Seznámit se s frázemi vyjednávání a jejich posloupností

4) Procvičit poslechové a komunikační dovednosti v dané oblasti

Studijní materiály:

Wallwork Adrian: Meetingss, Negotiations, and Socializing. A Guide to Professional English. Springer, 2014. ISBN 978-1-4939-0631-4. ISBN 978-1-4939-0632-1 (e-Book).

Sweeney Simon: English for Business Communication. Student’s Book. Cambridge University Press. 2003. ISBN 0 521 75449 6 Student’s Book

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost DEJ:210

10:45–14:00
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7502306.html