Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Katedra geomatiky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
155ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
D53ADV Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu
 
česky Předmět není vypsán
D55ADV Algoritmy a datové struktury vyrovnávacího počtu česky Předmět je vypsán
155ADKG Algoritmy digitální kartografie a GIS
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
155ADKI Algoritmy digitální kartografie a GIS česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D55AHK_EN Analysis of Historical Maps anglicky Předmět je vypsán
D55AHK Analýza historických kartografických děl česky Předmět je vypsán
155YGIS ArcGIS
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
155XGIS ArcGIS pro stavební obory
 
česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
D52ADY Astrodynamika
 
česky Předmět není vypsán
D55ADY Astrodynamika česky Předmět je vypsán
155BAPG Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
155BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
155BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
D55KMV_EN Cartographic Methods of Research anglicky Předmět je vypsán
155CART Cartography anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
D53DAT Databáze a informační systémy
 
česky Předmět není vypsán
D55DKN_EN Digital Cadastre of Real Estate anglicky Předmět je vypsán
D55DMK_EN Digital Cartography anglicky Předmět je vypsán
D55DFM_EN Digital Photogrammetry anglicky Předmět je vypsán
D55DPZ_EN Digital Processing of Remote Sensing Data anglicky Předmět je vypsán
D55DDP Digitální dokumentace památkových objektů česky Předmět je vypsán
D55DFM Digitální fotogrammetrie česky Předmět je vypsán
D53DFM Digitální fotogrammetrie
 
česky Předmět není vypsán
D53DMK Digitální kartografie
 
česky Předmět není vypsán
D55DMK Digitální kartografie česky Předmět je vypsán
D53DKN Digitální katastr nemovitostí
 
česky Předmět není vypsán
D55DKN Digitální katastr nemovitostí česky Předmět je vypsán
D53DPZ Digitální zpracování dat DPZ
 
česky Předmět není vypsán
D55DPZ Digitální zpracování dat DPZ česky Předmět je vypsán
155DPP Diploma Project
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
155DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Z 30 24C Předmět je vypsán
155DPRZ Dálkový průzkum Země česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155DPZE Dálkový průzkum Země
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155YFD Fotogrammetrická dokumentace historických objektů česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
155FTG1 Fotogrammetrie 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155FTG2 Fotogrammetrie 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155FTG3 Fotogrammetrie 3
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155FGIS Free Software GIS česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D53FRG Fyzická a regionální geografie
 
česky Předmět není vypsán
D55FRG Fyzická a regionální geografie česky Předmět je vypsán
155FG1 Fyzikální geodézie T1
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
1551GIS GIS 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GIS1 GIS 1
 
česky Předmět není vypsán
1552GIS GIS 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GIS2 GIS 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155GEP1 Geodetické přístroje 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GP1 Geodetické přístroje 1
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
155GEP2 Geodetické přístroje 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GP2 Geodetické přístroje 2
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
D55GSS Geodetické souřadnicové systémy
 
česky Předmět není vypsán
D52GSS Geodetické souřadnicové systémy
 
česky Předmět není vypsán
155GESO Geodetický software česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
D55GAG Geodynamika a geodézie
 
česky Předmět není vypsán
D52GAG Geodynamika a geodézie
 
česky Předmět není vypsán
D53GEO Geodézie a dálkový průzkum Země
 
česky Předmět není vypsán
155YGG Geofyzika a geodynamika
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
D55GIS Geografické informační systémy česky Předmět je vypsán
D53GIS Geografické informační systémy
 
česky Předmět není vypsán
D55GIS_EN Geographic Information Systems anglicky Předmět je vypsán
155GISE Geographic Information Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
D55GIN_EN Geoinformatics anglicky Předmět je vypsán
D53GIN Geoinformatika
 
česky Předmět není vypsán
155YGEI Geoinformatika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D55GIN Geoinformatika česky Předmět je vypsán
155GPL Geometrické plány česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
155GEPL Geometrické plány
 
česky Předmět není vypsán
155GPL1 Geometrické plány 1 česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
155GPL2 Geometrické plány 2
Martin Tauchman, Zdeněk Valenta, Zdeněk Valenta 
česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
D55FGR_EN Geospatial Data Collection Methods anglicky Předmět je vypsán
D55GLS_EN Global Reference Systems anglicky Předmět je vypsán
D55GPS_EN Global positioning systems anglicky Předmět je vypsán
D52GPS Globální poziční systémy (GPS)
 
česky Předmět není vypsán
D55GPS Globální poziční systémy (GPS) česky Předmět je vypsán
D52GLS Globální souřadnicové systémy
 
česky Předmět není vypsán
D55GLS Globální souřadnicové systémy česky Předmět je vypsán
D53IDP Image Data Processing
 
anglicky Předmět není vypsán
155GIT1 Informatika 1 česky Předmět je vypsán
155IN2G Informatika 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GIT2 Informatika 2
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
155IN3G Informatika 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GIT3 Informatika 3
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
155GIT4 Informatika 4
 
česky ZK 5 3P Předmět není vypsán
155IN4G Informatika 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155YIN4 Informatika 4 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155ISKN Informační systém Katastru nemovitostí
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
155YSKN Informační systém Katastru nemovitostí česky KZ 5 1P+2C Předmět je vypsán
155INSK Informační systém Katastru nemovitostí česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
155IGS1 Interaktivní grafické systémy 1 česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
155GS1 Interaktivní grafické systémy 1
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
155ISDP Introduction to Spatial Data Processing anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
155YJAV Jazyk Java česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155YJJ Jazyk Java
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
155XKKM Kapitoly z katastru nemovitostí
 
česky Z 1 2P Předmět není vypsán
D53KGI Kartografická informatika
 
česky Předmět není vypsán
D53KMV Kartografické metody výzkumu
 
česky Předmět není vypsán
D55KMV Kartografické metody výzkumu česky Předmět je vypsán
155KAR1 Kartografie 1 česky Předmět je vypsán
155KAR2 Kartografie 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155KAT2 Kartografie 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155KAR3 Kartografie 3
 
česky Předmět není vypsán
155KAT3 Kartografie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155KNEM Katastr nemovitostí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155KANE Katastr nemovitostí
 
česky Předmět není vypsán
D52KOG Kosmická geodézie
 
česky Předmět není vypsán
D55KOG Kosmická geodézie česky Předmět je vypsán
155KGT Kosmická geodézie T1
 
česky Předmět není vypsán
D53MPR Map Production and Reproduction
 
anglicky Předmět není vypsán
155MAPO Mapování česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
155MAP1 Mapování
 
česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět není vypsán
D55MKT Matematická kartografie česky Předmět je vypsán
D53MKT Matematická kartografie
 
česky Předmět není vypsán
D55MKT_EN Mathematical Cartography anglicky Předmět je vypsán
D55MKK_EN Methods of Cognitive Cartography anglicky Předmět je vypsán
D55MKK Metody kognitivní kartografie česky Předmět je vypsán
D55FGR Metody sběru geoprostorových dat česky Předmět je vypsán
155MCG Microstation v geodézii česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
155MSDC Modern Methods of Spatial Data Collection anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
155MSPD Moderní metody sběru prostorových dat česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155YOPR Objektové programování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D53OPC Objektové programování
 
česky Předmět není vypsán
155YOBP Objektové programování česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D55OPC Objektové programování česky Předmět je vypsán
155YCN1 Oceňování nemovitostí česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
155PHOG Photogrammetry anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
155PUG Pozemkové úpravy česky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GNSS Praktické aplikace GNSS
 
česky Předmět není vypsán
155VFG Projekt - fotogrammetrie česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
155PJIN Projekt - informatika česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
155PKAR Projekt - kartografie česky KZ 5 3C Předmět je vypsán
155PRGE Projekt - teoretická geodézie
 
česky KZ 5 3C Předmět není vypsán
155PZ02 Projekt 2
 
česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
155PDM Projekt digitální mapy
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
155YPDI Prostorová dokumentace interiérů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
155PKAZ Právo v KN a zeměměřictví česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
155PKNZ Právo v KN a zeměměřictví
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
155YPDP Předdiplomní projekt
 
česky KZ 5 3C KZ 5 3C Předmět není vypsán
D53RAD Radiometrická měření v DPZ
 
česky Předmět není vypsán
155RESE Remote Sensing anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
155SVPD Sběr a vizualizace prostorových dat česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
D55KOG_EN Space geodesy anglicky Předmět je vypsán
155MSGA Systém MicroStation v geod. aplikacích
 
česky Předmět není vypsán
155TGD1 Teoretická geodézie 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155TG1 Teoretická geodézie 1
 
česky Z,ZK 7 3P+2C Předmět není vypsán
155TGD2 Teoretická geodézie 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155TG2 Teoretická geodézie 2
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
155TG3 Teoretická geodézie 3
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
155TGD3 Teoretická geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155TG4 Teoretická geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D52TCH Teorie chyb
 
česky Předmět není vypsán
D55TCH Teorie chyb česky Předmět je vypsán
D52TCH1 Teorie chyb 1
 
česky Předmět není vypsán
D52TCH2 Teorie chyb 2
 
česky Předmět není vypsán
155TPR Teorie pravděpodobnosti
 
česky KZ 2 2P+1C Předmět není vypsán
D53TRK Teorie řízení v kartografii
 
česky Předmět není vypsán
155YV3D Vizualizace 3D modelů pomocí moderních technologií česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155YDPD Vizualizace a distribuce prostorových dat česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155YVDP Vizualizace a distribuce prostorových dat česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155VGP Výuka v terénu GP (1 týden) česky KZ 1 2C Předmět je vypsán
155VGM Výuka v terénu KN (2 týdny)
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
155VYMK Výuka v terénu z mapování a KN česky KZ 3 4C Předmět je vypsán
155VTTG Výuka v terénu z teoretické geodézie česky KZ 1 2C Předmět je vypsán
155YWEK Webová kartografie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155ZDDP Zpracování dat DPZ
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155YDPZ Zpracování dat dálkového průzkumu Země česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
155YZPZ Zpracování dat dálkového průzkumu Země česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155ZTMG Základy teoretické mechaniky
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
D52TUD Základy teorie pohybu umělých družic Země
 
česky Předmět není vypsán
155UVIN Úvod do informatiky česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
155YUSU Úvod do strojového učení v DPZ česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155UZPR Úvod do zpracování prostorových dat česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155UZPD Úvod do zpracování prostorových dat
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11155.html