Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mapování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155MAPO Z,ZK 5 2P+3C česky
Garant předmětu:
Martin Tauchman
Přednášející:
Martin Tauchman
Cvičící:
Eliška Housarová, Martin Tauchman, Ondřej Váňa, Jakub Vynikal
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Soubor přednášek popisujících způsoby obnovy katastrálního operátu, historický vývoj mapování na území ČR a tvorbu digitálních technických map včetně problematiky jejich aktualizace.

Požadavky:

Student by měl být schopen zvládat geodetické výpočty a orientovat se v základních termínech předmětu geodézie.

Osnova přednášek:

1. NOVÉ KATASTRÁLNÍ MAPOVÁNÍ

2. ZJIŠŤOVÁNÍ HRANIC

3. BODOVÉ POLE

4. PODROBNÉ MĚŘENÍ

5. OBNOVA MAPOVÁNÍM

6. KATASTRÁLNÍ MAPA

7. HISTORIE A VÝVOJ MAPOVÁNÍ

8. OBNOVA přepracováním

9. POZEMKOVÉ ÚPRAVY

10. DMVS, SMD

11. MAPOVÁNÍ VÝŠKOPISU

Osnova cvičení:

1. Přípravné práce pro ZPH

2. Zjišťování hranic v terénu

3. PLÁN ZPH a klad listů

4. Práce s výkresem v GEOSTORE V6

5. ŘEŠENÍ SITUACÍ při ZPH

6. Zpracování měřených dat, výpočty podrobných bodů

7. TVORBA výkresu DKM, srovnávací sestavení, kompletace elaborátu DKM

Cíle studia:

Student je schopen vyhotovit novou digitální katastrální mapu a uplatnit se při katastrálním mapováním zahrnující všechny jeho etapy.

Studijní materiály:

! Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7

! Huml M., Buchar P., Mikšovský M., Veverka B.: Mapování a kartografie, Vydavatelství ČVUT Praha, 2004, ISBN 80-01-02383-4

! ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3

:Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx

: ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy

: ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

: http://www.cuzk.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-221

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
místnost TH:B-973

12:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B973
místnost TH:B-973

15:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B973
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5630206.html