Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kartografie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155KAR1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Cajthaml
Přednášející:
Jiří Cajthaml
Cvičící:
Jiří Cajthaml, František Mužík
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Význam matematické kartografie. Referenční plochy a souřadnicové soustavy. Kartografická zkreslení. Klasifikace kartografických zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli. Jednoduchá zobrazení kuželová, válcová a azimutální. Nepravá, polykónická, polyedrická a obecná zobrazení. Přehled zobrazení užitých na území ČR a ve světě. Volba, identifikace a hodnocení zobrazení. Referenční souřadnicové systémy v GIS.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Význam matematické kartografie. Referencní plochy. Souradnicové soustavy. Duležité krivky.

2. Kartografická zobrazení. Délkové zkreslení. Podmínky konformity.

3. Zkreslení azimutu a úhlu. Hlavní paprsky. Plošné zkreslení. Zkreslení pri známých hlavních paprscích.

4. Klasifikace zobrazení. Jednoduchá zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli.

5. Kuželová zobrazení ekvidistantní, ekvivalentní, konformní.

6. Válcová zobrazení ekvidistantní, ekvivalentní, konformní. Válcové projekce. Azimutální zobrazení. Azimutální

projekce.

7. Zobrazení použitá na území CR. Cassiniho zobrazení. Krovákovo zobrazení.

8. Zobrazení použitá na území CR. Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech. Zobrazení UTM.

9. Nepravá zobrazení kuželová, azimutální a válcová. Jejich modifikace.

10. Polykónická zobrazení. Neklasifikovaná zobrazení. Polyedrické aplikace.

11. Volba, užití a identifikace zobrazení. Hodnocení zobrazení. Kritéria pro optimalizaci zobrazení.

12. Referencní souradnicové systémy v GIS. Systém JTSK/05.

13. Prehled v praxi užívaných zobrazení. Transformace rovinných souradnic.

Osnova cvičení:

1. Význam matematické kartografie. Referencní plochy. Souradnicové soustavy. Duležité krivky.

2. Kartografická zobrazení. Délkové zkreslení. Podmínky konformity.

3. Zkreslení azimutu a úhlu. Hlavní paprsky. Plošné zkreslení. Zkreslení pri známých hlavních paprscích.

4. Klasifikace zobrazení. Jednoduchá zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli.

5. Kuželová zobrazení ekvidistantní, ekvivalentní, konformní.

6. Válcová zobrazení ekvidistantní, ekvivalentní, konformní. Válcové projekce. Azimutální zobrazení. Azimutální

projekce.

7. Zobrazení použitá na území CR. Cassiniho zobrazení. Krovákovo zobrazení.

8. Zobrazení použitá na území CR. Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech. Zobrazení UTM.

9. Nepravá zobrazení kuželová, azimutální a válcová. Jejich modifikace.

10. Polykónická zobrazení. Neklasifikovaná zobrazení. Polyedrické aplikace.

11. Volba, užití a identifikace zobrazení. Hodnocení zobrazení. Kritéria pro optimalizaci zobrazení.

12. Referencní souradnicové systémy v GIS. Systém JTSK/05.

13. Prehled v praxi užívaných zobrazení. Transformace rovinných souradnic.

Cíle studia:

Student by měl pochopit základy matematické kartografie.

Studijní materiály:

!Buchar, Petr: Matematická kartografie. 3. přepracované vyd., ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03765-2.

!Talhofer, Václav: Základy matematické kartografie. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-297-9.

?Robinson, Arthur H. a kol.: Elements of Cartography, 6th Edition. Wiley, 2016. ISBN 978-0-471-55579-7.

?Hojovec, Vladimír a kol.: Kartografie. Praha: GKP, 1987.

?Fiala, František: Matematická kartografie. Praha: SNTL, 1955.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-221

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Út
St
Čt
místnost TH:B-973

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B973
místnost TH:B-973

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B973

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3110706.html