Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do strojového učení v DPZ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YUSU Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Bayer, Martin Landa
Přednášející:
Tomáš Bayer, Martin Landa
Cvičící:
Tomáš Bayer, Martin Landa
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Strojové učení tvoří v dnešní době nedílnou součást analýzy dat a prediktivního modelování v mnoha oborech včetně dálkového průzkumu Země. Cílem předmětu je získání základních znalostí o algoritmech strojového učení a principech generalizace modelů a praktický návrh procesních linek. Studenti v předmětu samostatně pracují na zadaných příkladech aplikace strojového učení s využití dat DPZ. Podmínkou nutnou ke splnění předmětu je správná generalizace trénovaného modelu, včetně teoretického hodnocení přeučení (overfitting) a nedoučení (underfitting). V projektech studenti vytvářejí vlastní skripty v jazyce Python a kriticky hodnotí výsledky.

Požadavky:

Informatika 2 (Python) a základy GIS a DPZ

Osnova přednášek:

Odpovídá obsahu předmětu

Osnova cvičení:

Odpovídá obsahu předmětu

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání základních znalostí praktické aplikace modelů strojového a hlubokého učení v dálkovém průzkumu Země a geoinformatice obecně. Součástí je získání teoretických a praktických znalostí správné generalizace modelů.

Studijní materiály:

https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155YUSU

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155YUSU
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7548306.html