Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Moderní metody sběru prostorových dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155MSPD Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Pavelka
Přednášející:
Jan Pacina, Karel Pavelka
Cvičící:
Jan Pacina, Karel Pavelka, Jaroslav Šedina
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na nové moderní a netradiční metody sběru geoprostorových dat a jejich presentaci. Obsahuje informace o pozemním, leteckém i mobilním laserovém skenování, o DPZ a jeho metodách, o hyperspektrálním snímání. Dále je zaměřen na progresivní metodu v geomatice - na RPAS. Informuje o typech, využití i legislativě jako i o senzorech, dále o zpracování obrazových dat automaticky pomocí software. Nakonec jsou uvedeny geofyzikální metody a technologie virtuální reality.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

DPZ, RPAS, laserové pozemní skenování, laserové letecké skenování, mobilní skenování, metody geofyzikální, virtuální realita.

Předmět je zaměřen na nové moderní a netradiční metody sběru geoprostorových dat a jejich presentaci. Obsahuje informace o pozemním, leteckém i mobilním laserovém skenování, o DPZ a jeho metodách, o hyperspektrálním snímání. Dále je zaměřen na progresivní metodu v geomatice - na RPAS. Informuje o typech, využití i legislativě jako i o senzorech, dále o zpracování obrazových dat automaticky pomocí software. Nakonec jsou uvedeny geofyzikální metody a technologie virtuální reality.

Osnova cvičení:

1. Úvod do GIS - datové struktury, zdroje dat, kartografická vizualizace, tvorba výkresů (31 minut)

2. Základní analýzy - atributové a prostorové dotazy, topologické překryvy, vizualizace (28 minut)

3. Tvorba dat - databáze, podtypy, topologická pravidla, vektorizace (27 28 minut)

4. Georeferencování současných a archivních map (18 minut)

5. Data v cloudu - publikování dat v AGOL, vytváření mapových aplikací (22 minut)

6. Interpolační techniky - metody, hodnocení přesnosti a 3D vizualizace dat (1 hodina 19 minut)

7. Zpracování družicových snímků a ArcGIS Pro - Landsat a Sentinel, klasifikace, data v mracích (1h 24 minut)

8. Analýza změn krajiny s využitím archivních a současných dat (57 minut)

9. Zpracování dat z dronů (43 minut)

10. Revit, vytvoření malého modelu, export do VR

viz videa na: https://lfgm.fsv.cvut.cz/vyuka.html

Cíle studia:

Student se naučí využívat moderní a neběžné metody geomatiky pro sběr geoprostorových dat.

Studijní materiály:

Pavelka,K., Faltýnová,M., Švec,Z., Dušánek,P.:Mobilní laserové skenování. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014. - 130 stran, ISBN 978-80-01-05261-7

Pavelka,K., Pavlík,M., Kašička,F.: Exaktní metody průzkumu památek s využitím geodetických a geofyzikálních metod, ČVUT v Praze, 2017, 146 stran, ISBN 978-80-01-05260-0

Kraus,K.: Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans, de Gruyter, 2007, 459 pages, ISBN 978-3110190076

Aber,James S., Marzolff,Irene and Ries,Johannes B: Small-Format Aerial Photography - Principles, Techniques and Geoscience Applications, 2010, 1268 pages, ISBN 978-0-444-53260-2

Pavelka,K., Šedina,J., Pacina,J., Plánka,L., Karas,J., Šafář,V.: RPAS - Remotely piloted aircraft systems, České vysoké učení technické v Praze , 2016, 164 stran, ISBN: 978-80-01-05648-6

De Smith, M.J., Goodchild, M.F. and Longley, P.A. (2015) Geospatial Analysis A Comprehensive Guide to Principles, Techniques, and Software Tools.

Poznámka:
Další informace:
http://www.lfgm.fsv.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:B-973

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B973
místnost TH:B-973

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B973
místnost TH:B-973

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B973
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5636006.html