Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzická a regionální geografie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55FRG ZK 2P česky
Garant předmětu:
Karel Pavelka
Přednášející:
Karel Pavelka
Cvičící:
Karel Pavelka
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geomaticko-geografických dat, metodice tvorby studií a modelování v geomatice se zaměřením na regionální aplikace týkající se světa i České republiky. Inovované prostředí je zaměřeno zejména na metody sběru a zisku geoprostorových dat (fotogrammetrie, DPZ, RPAS, základní báze geografických dat ČR – ZABAGED a dnešní nové datové sklady, služby a geografické informace jako např. Google Earth, mapové sklady, družicová data globálního charakteru, sběr dat z volných družicových systémů).

Starší verze je zaměřena na geografii, Předmět obsahuje základní údaje o metodách sběru, třídění a vyhodnocování geografických dat, metodice tvorby geografických studií a geografickém modelování se zaměřením regionální aplikace týkající se České republiky. Základní orogragické, demografické, ekonomické, politické informace, aj. informace potřebné pro studování rozsáhlých geosystémů a jejich vizualizaci metodami kartografie a dálkového průzkumu Země. Komplexní zpracování geografické studie vybraného zahraničního regionu. Základní báze geografických dat ČR - ZABAGED.

Požadavky:

základní znalosti geografie a geodézie

Osnova přednášek:

Předmět je koncipován jako semestrální projekt vs konzultacemi, ve kterých jsou probrány možnosti výzkumu s cíli doktorské disertační práce studenta.

Osnova cvičení:

Předmět je koncipován jako semestrální projekt s konzultacemi, e kterých jsou probrány možnosti výzkumu s cíli doktorské disertační práce studenta.

Cíle studia:

presentační dovednosti z oblasti geomatiky a geografie

Studijní materiály:

Dobrovolný, P.: Remote Sensing. Brno. 1998. ISBN: 80-210-1812-7

Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation,

7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9

Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8

Clifford, N., French, S., & Valentine, G. (Eds.) (2010). Key methods in Geography. (2nd ed.) Sage. ISBN 9781412935081.p.568

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3265306.html