Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fotogrammetrická dokumentace historických objektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YFD KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Jindřich Hodač
Přednášející:
Jindřich Hodač
Cvičící:
Jindřich Hodač
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Tento předmět je organizován projektově. Studenti předmětu získají přehled o metodách a technologiích, které se v současné době používají při měřické dokumentaci historických objektů a archeologických nalezišť. Podrobně se studenti obeznámí s tématikou zhotovení různých druhů měřické dokumentace (2D stavební plány, 3D modely, fotogrammerické 2D výstupy - fotoplán, ortofoto atd.) a se specifiky tohoto typu prací. Studenti si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jim umožní vhodně využívat jednotlivé dokumentační metody a technologie ve své praxi v projektech z oblasti památkové péče. Součástí předmětu je několik přednášek/seminářů s vyzvanými odborníky z praxe (geodet, archeolog, památkář ..). V praktické části studenti zpracují měřickou dokumentaci části vybraného objektu (včetně sběru dat v terénu). Na této praktické části se svým dílem podílejí také studenti Fakulty architektury v rámci „sesterského“ předmětu Památková péče III.

Požadavky:

155FTG1

Osnova přednášek:

Součástí předmětu je několik přednášek/seminářů s vyzvanými odborníky z praxe (geodet, archeolog, památkář - stavební historik..).

Osnova cvičení:

V praktické části studenti zpracují měřickou dokumentaci části vybraného objektu (včetně sběru dat v terénu). Na této praktické části se svým dílem podílejí také studenti Fakulty architektury v rámci „sesterského“ předmětu Památková péče III.

Cíle studia:

Studenti si osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jim umožní vhodně využívat jednotlivé dokumentační metody a technologie ve své praxi v projektech z oblasti památkové péče.

Studijní materiály:

! PAVELKA, Karel et al. Exaktní metody průzkumu památek: s využitím geodetických a geofyzikálních metod. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05260-0.

! HODAČ, Jindřich. Pozemní fotogrammetrie. Ústí n. Labem: CDD, FF UJEP v Ústí n. Labem, 2011. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. ISBN 978-80-7414-343-4.

? Close-range photogrammetry and 3D imaging. 2nd ed. Editor Thomas LUHMANN. Berlin: de Gruyter, c2014. De Gruyter textbook. ISBN 978-3-11-030269-1.

? VESELÝ, Jan. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech ve spolupráci s generálním ředitelstvím, 2014. Odborné a metodické publikace. ISBN 978-80-86516-79-0.

? BEZDĚK, Ladislav a Martin FROUZ. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2014. Metodiky, Dokumentace památek. ISBN 978-80-7480-017-7.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3119206.html