Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální dokumentace památkových objektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55DDP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Karel Pavelka
Přednášející:
Karel Pavelka
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět „Digitální dokumentace památkových objektů“ se zabývá moderními metodami dokumentace a vizualizace památkových objektů pomocí metod blízké digitální fotogrammetrie, laserového skenování, metodami RPAS (remotely piloted aircraft system, tzv. dronů) a měřické geodézie. Vytvářena jsou digitální ortofota, dále fotoplány a vektorové plány, 3D modely objektů včetně textury, řezy a pohledy. Část předmětu se zabývá virtuální rekonstrukcí nedochovaných či poškozených částí objektů a jejich vizualizací. Pro metody vizualizace je používáno prostředí vyspělé výpočetní techniky a dále virtuální reality. Poslední částí předmětu je podpovrchový nedestruktivní průzkum objektů pomocí georadaru a magnetometru a analýza naměřených dat.

Požadavky:

základní znalosti fotogrammetrie a DPZ

Osnova přednášek:

Předmět je koncipován jako soubor konzultací o moderních metodách dokumentace památkových objektů.

1. Úvod do geodetických metod

2. Souřadnicové systémy, mapy a katastr nemovitostí

3. Klasické geodetické metody zaměření objektu (ortogonální a polární metoda)

4. Zobrazovací prostředky a software

5. Laserové skenování, princip, metody, zařízení a možné výstupy

6. Zpracování dat z laserových skenerů

7.Mobilní laserový skener a zpracování výsledků

8. Fotogrammetrie, využití dronů

9. Zpracování dat z fotogrammetrických technologií

10. Tvorba modelů z mračna bodů

11. Editace vytvořených modelů a jejich export

12. Virtuální a rozšířená realita

13. Převod modelů do VR a AR

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení, ale jeho součástí je zpracování semestrálního projektu.

Cíle studia:

Předat studentům informace o moderních metodách dokumentace a vizualizace památkových objektů

Studijní materiály:

Luhmann, T. et al., 2013.Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. de Gruyter Edition, ISBN-10: 3110302691

Štroner, M.; Pospíšil, J.; Koska, B.; Křemen, T.; Urban, R.; Smítka, V.; Třasák, P. 3D skenovací systémy. ČVUT v Praze, 2013. vol. 1. ISBN 978-80-01-05371-3.

Pavelka,K., Dušánek,P., Švec,Z., Faltýnová,M. 2014. Mobilní laserové skenování. ČVUT FSv, Praha, ISBN 978-80-01-05261-7. 130 s.

Pavelka, K., et al. Exaktní dokumentační metody průzkumu památek (s využitím geodetických a geofyzikálních metod). Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05260-0.

Poznámka:
Další informace:
https://lfgm.fsv.cvut.cz/vyuka.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6307806.html