Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Digitální zpracování dat DPZ

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D55DPZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Lena Halounová
Přednášející:
Lena Halounová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na klasické i nové metody zpracování obrazu. Mimo klasické postupy DPZ z hlediska analýzy digitálního obrazu a klasifikace (řízená a neřízená klasifikace, příznaky a snižování rozměrnosti datového souboru, určení úspěšnosti klasifikace) jsou zohledněny i nové klasifikační postupy texturální, hyperspektrální a zpracování radarových obrazových dat. Důležitou součástí je propojení výuky s GIS, fotogrammetrií a DPZ, inovované jsou též postupy filtrace s ohledem na DMT, rektifikaci a ortogonalizaci VHR družicových dat i na vyhledávání dílčích primitiv o obraze spojené s programováním.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student porozumí a získá hluboké znalosti pro práci s daty DPZ

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Sonka, M., Hlavac, V., Boyle, R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision. 1999. PWS Publishing, 2nd edition.

[2] Richards, John A. Remote Sensing Digital Image Analysis, 5th ed. 2013, XIX, 494 pp.

[3] Soergel, Uwe (Ed.).Series: Radar Remote Sensing of Urban Areas, Vol. 15, 2010

[4] Canty, Morton J.: Image Analysis, classification and change detection in remote sensing. 2007. Taylor & Francis, ISBN 0-8493-7251-8.

Doporučená literatura:

[5] Castleman, K. R.: Digital Image Processing. Pearson, 1995. ISBN-13: 978-0132114677

[6] Manual of eCognition trial Software, Trimble, http://www.ecognition.com/free-trial.

[7] Manual of PCI software. PCI Enterprises, 50 West Wilmot Street, Unit 200E, Richmond Hill, Ontario, Canada, 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3265206.html